Kerk en studenten

Vrijdag 1 juli was er het overleg ‘Kerk en student’. Dit is een platform waarin contactpersonen uit verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen in contact staan met besturen van christelijke studentenverenigingen. Het platform komt enkele malen per jaar bij elkaar. Voorzitter Albert Willemsen van KerkNet is ook bij dat overleg aanwezig.

In het platform werd onder andere gesproken over het functioneren van het studentenpastoraat. Er is enige reden tot zorg. Immánuël Kapteijns, de nieuwe studentenpastor van het IFES, zal wat later dan gepland in Wageningen starten omdat hij is getroffen door long covid. Ook Josine van der Horst, benoemd vanuit de protestantse gemeente, is om dezelfde reden voorlopig uitgeschakeld. Haar collega Jorn den Hertog heeft met ingang van het komende studiejaar een baan in Utrecht aanvaard en vertrekt. Djurre Verschoor uit de Vineyardgemeente neemt een aantal taken waar voor Immánuël Kapteijns.

Boudewijn van Schoonhoven, actief binnen de Evangeliegemeente Salem en directeur van CAMA Zending, liet weten dat hij een workshop ‘Getuigen in Nederland’ zou willen verzorgen. Dat zou interkerkelijk opgezet kunnen worden. Doel is mensen toe te rusten, zodat ze hun geloof durven te delen. Wat mag er in de Nederlandse cultuur wel en niet? Hoe kun je in je omgeving veilig vertellen over Jezus en je geloof?

In het overleg werd ook in algemeenheid gesproken over de waarde van het platform Kerk en student. Vanuit de deelneming van studentenverenigingen zijn er vaak wisselingen. Besturen zijn er maar voor een jaar, wat betekent dat ze maximaal twee keer bij een overleg zijn. Het plan is daarom aan het begin van het studiejaar een paar keer kort na elkaar samen te komen om tot een soort actieplan voor dat studiejaar te komen. Ook is het plan om de agenda’s van het overleg ‘Kerk en student’ en de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet beter op elkaar af te stemmen, waardoor kerken onderling effectiever kunnen bespreken hoe ze punten die studentenverenigingen aandragen kunnen oppakken.