Kerk en studenten

In september zijn weer grote groepen nieuwe studenten in Wageningen gearriveerd. Studentenverenigingen, studentenpastores en kerken zetten zich gezamenlijk in om hen een waardevolle tijd en gastvrije plek te bieden.

Als onderdeel van de Algemene Introductiedagen voor nieuwe studenten vond er op zondag 21 augustus een kerkelijk viering plaats in het Oriongebouw op de campus. Het was een mooie en goed bezochte dienst. Studentenpastor Josine van der Horst ging er in voor en leden van de Amazing Grace Parish en het Wagenings studentenkoor leverden een muzikale bijdrage.

Later in de week vond er ook een informatiemarkt in het Arboretum plaats als onderdeel van de Algemene Introductiedagen. Naast de studentenpastores, de verschillende christelijke studentenverenigingen en IFES waren daar ook vertegenwoordigers van het International Christian Fellowship, Amazing Grace Parish en de rooms-katholieke gemeenschap aanwezig. Zij hebben inmiddels al een behoorlijke groep nieuwe studenten in hun vieringen mogen verwelkomen.

De protestantse gemeente heeft in Scarlett Lerrick Zegwaard een opvolger gevonden voor studentenpastor Jorn den Hartog, die een nieuwe baan in Utrecht heeft aanvaard. Zij zal samen met Josine van der Horst het studentenpastoraat vanuit de protestantse gemeente invullen. De nieuwe pastor was in vorige functies actief in gemeenteopbouw en het werken met jeugd en jongeren.

Immánuël Kapteijns is na wat vertraging als gevolg van ziekte gestart als de nieuwe studentenpastor van het International Fellowship of Evangelical Students (IFES) in Wageningen. In die functie staat hij verschillende christelijke studentenverenigingen bij. Hij wordt in zijn werk vanuit verschillende Wageningse geloofsgemeenschappen ondersteund.

IFES vestigt op vrijdag 21 oktober de aandacht op World Student Day. Over de hele wereld zal er 48 uur lang worden gebeden voor studenten en universiteiten. In Wageningen wordt in de Immanuel Kapel aan de Markt 25 een gebedsmoment georganiseerd tussen 12.30 uur en 13.30 uur. De inloop is vanaf 12.15 uur en voor de lunch wordt gezorgd. Aan de hand van Jesaja 43:19 denken de deelnemers samen na over hoe God niet alleen dingen beter maakt, Hij maakt ze nieuw. Ook mensen uit verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in Wageningen worden van harte uitgenodigd om met de studenten mee te doen.

Meer informatie is te verkrijgen via immanuel.kapteijns@ifes.nl.