Kerk in een bloeiende stad

Tijdens de informele afsluiting van het seizoen 2021/2022 van KerkNet op donderdag 7 juli waren Roy Timmerman en Hans Luttik van City Movements Nederland te gast. Zij stellen vast dat op tal van plekken in Nederland mensen uit kerken en geloofsgemeenschappen betrokken zijn bij initiatieven, organisaties en netwerken die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in hun stad. Via City Movements willen zij deze ontwikkeling zichtbaarder maken en versterken. Ze gaven diverse sprekende voorbeelden, met name uit Haarlem, hoe dat in de praktijk een invulling kan krijgen.

Er waren circa 35 mensen aanwezig bij de seizoenafsluiting in Markt 17. De bijdragen van Roy Timmerman en Hans Luttik maakten veel positieve energie los bij de aanwezigen. Kan zoiets in Wageningen ook? Hebben we goed in beeld waar vanuit kerken en door mensen uit de verschillende kerken wordt gewerkt aan de bloei van de stad? Weten we elkaar hierin wel voldoende te vinden?

Vanuit KerkNet is nagedacht over hoe aan de bijeenkomst van 7 juli een vervolg gegeven kan worden. Tijdens de vergadering van donderdag 15 september is daar door de sleutelfiguren over gesproken. City Movements is bereid ondersteuning te bieden bijvoorbeeld via het verzorgen van een workshop in Wageningen voor mensen uit kerken, die voor het werken aan het maatschappelijk welzijn sleutelposities bekleden. Denk aan bestuurders, politici, welzijnwerkers, leerkrachten, voorgangers en diaconaal werkers.

Voor een deel van de Wageningse kerken komt dat moment voor een dergelijke workshop nog te vroeg. Enkele sleutelfiguren in KerkNet achten het van belang om eerst extra draagvlak te zoeken en niet te voortvarend te werk te gaan. Het concept van City Movements is gestoeld op een gedeelde visie van geloofsgemeenschappen bij het werken aan het welzijn in de stad. Hebben we die visie al voldoende scherp voor Wageningen? De komende tijd zal daar binnen de diverse kerken en ook binnen KerkNet over worden doorgepraat.