Kerken en Plan KAN

Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld. Dit plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland beoogt dat alle gemeenten in Nederland naar rato van het aantal van hun inwoners vluchtelingen huisvesten. Met ongeveer 30 opvangplekken per 10.000 inwoners zijn Nederlandse gemeenten in staat om asielzoekers op een menselijke manier op te vangen. Zonder hen buiten te hoeven laten slapen of telkens heen en weer sturen.

De aanpak zoals in het Plan KAN wordt voorgesteld houdt in dat een klein dorp maar een handjevol mensen ontvangt, terwijl een grote stad een paar honderd mensen onderdak biedt. Ook moet de asielprocedure aanzienlijk versneld worden, zodat vluchtelingen veel sneller weten of ze mogen blijven en bijna meteen kunnen beginnen met het leren van de taal, kennismaken met hun omgeving en het vinden van vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Vanuit de ruime ervaring die kerken hebben met de opvang van asielzoekers, heeft de landelijke Raad van Kerken dit plan vanaf het begin gesteund.

Het plan is uitgewerkt door dr. Carolus Grütters van de Radboud Universiteit. Op dinsdag 20 juni, Wereldvluchtelingendag, was hij op uitnodiging van Vluchtelingwerk, Vluchtelingen Onder Dak en Welkom in Wageningen te gast in de Wageningse bblthk om het plan toe te lichten. Plan KAN is eerlijker en zowel voor de asielzoekers als voor de lokale gemeenten praktischer en haalbaarder dan de aankomende spreidingswet, zo betoogde hij. Het kan helpen voorkomen dat er telkens asielzoekers buiten moeten slapen, wanneer de opvang vol is. En ook het heen en weer slepen van volwassenen en kinderen van de ene crisisopvanglocatie naar de andere behoort dan tot het verleden.

Wethouder Hulshof gaf tijdens de avond aan dat het Wageningse college dit plan van harte ondersteunt en dat de gemeente graag met de verantwoordelijke staatssecretaris in gesprek wil om bijvoorbeeld in Wageningen een pilot te starten op basis van het plan. De Raad van Kerken stelt dat ook lokale kerkgemeenschappen daar een positieve rol bij kunnen spelen. Eén van de betrokken organisaties is ook de stichting Inlia. Via deze stichting voor geloofsgemeenschappen is meer informatie over het Plan KAN te verkrijgen