Kerken en vluchtelingen in Wageningen

Wageningse geloofsgemeenschappen denken na over de rol die zij kunnen hebben bij de opvang van mensen die als vluchteling in Wageningen belanden. Er worden in Wageningen al jaren mensen opgevangen in de locatie De Leemkuil aan de Keijenbergseweg. Dit betreft een Procesopvanglocatie (POL). In een POL worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten.

image-1609661Ook een tweede locatie voor vluchtelingen die in Wageningen aan de Bosrandweg is gepland wordt waarschijnlijk een POL. De meeste mensen verblijven er slechts enkele weken. Daarna verhuizen ze naar een regulier asielzoekerscentrum waar ze meestal veel langer verblijven om er het besluit op hun procedure af te wachten. De behoefte aan ondersteuning en contact met mensen uit Wageningen is er echter wel.

011508-Heb-de-vluchteling-lief_1Zeer recent is een interkerkelijk projectgroepje rond het thema Vluchtelingen gevormd en deze groep organiseerde op woensdag 8 juni een informatiebijeenkomst in de Bevrijdingskerk. Er waren circa 75 mensen aanwezig afkomstig uit diverse geloofsgemeenschappen. De organisaties ‘Vluchtelingenwerk’, Vluchtelingen onder Dak’ en ‘Welkom in Wageningen’ vertelden wat er door hen gedaan wordt in Wageningen om vluchtelingen bij te staan. Vervolgens gaf de landelijk opererende Stichting Gave aan op welke manieren de stichting met name ondersteuning aan kerken biedt die zich willen inzetten voor vluchtelingen. Na de pauze werd actief in groepjes nagedacht over meer initiatieven die al of niet door kerken opgezet kunnen worden en wellicht in samenwerking met de Wageningse organisaties in gang gezet kunnen worden. Het leverde een lange lijst van ideeën op en het enthousiasme om aan de slag te gaan lijkt erg groot. De projectgroep gaat in nauwe samenwerking met Welkom in Wageningen bezien wat er met de verschillende aangereikte ideeën gedaan kan worden. KerkNet wil na de zomer bekijken hoe er voor mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen snel inzichtelijk gemaakt kan worden wat er voor initiatieven van binnen en buiten de kerken voor de verschillende groepen vluchtelingen zijn in Wageningen en of daarbij nog meer bundeling van energie  mogelijk is.