Dialoog en positieve actie in coronatijd

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet van donderdag 18 november is met elkaar wat langer doorgesproken over ‘kerken en geloofsgemeenschappen in coronatijd’. Naarmate de periode dat we met het coronavirus te maken hebben langer aanhoudt, neemt in de maatschappij de discussie toe over het beleid dat wordt gevoerd om de verspreiding van het virus te beperken en over de manier waarop mensen met de situatie omgaan.

Er wordt daarbij ook kritisch naar de rol van kerken gekeken. Het gaat niet alleen om kritiek van ‘buitenstaanders’. Ook binnen geloofsgemeenschappen kunnen verschillen van inzichten over vaccineren en de te nemen maatregelen rond vieringen en andere kerkelijke activiteiten soms groot zijn. Hoe gaan kerken hier mee om? Kunnen we hierbij van elkaar leren en elkaar mogelijk ondersteunen?

We leven in een tijd waarin we makkelijk tegenover elkaar komen te staan. Naast Covid spelen er nog veel zaken die reden geven tot zorg: klimaat, geloof in maakbaarheid, globalisering, toename van schulden, vluchtelingenstromen, oorlog, ongezonde discussies op sociale media….  Verstaan we de kunst om de ander in dialoog te bereiken en waar kunnen we aanzetten geven tot positieve actie?

“Blijf het gesprek gaande houden”, zo werd door verschillende deelnemers aan de vergadering van sleutelfiguren benadrukt. “We vormen met kerken een bijzondere mix van allerlei bevolkingsgroepen, rijk, arm, hoog- en laagopgeleid met een grote diversiteit aan culturele achtergronden, die zich toch met elkaar verbonden weten. Dat kunnen we naar buiten uitdragen.”

“Probeer ook in te zetten op dialoog buiten de kerk. Wat zou het mooi zijn als we bijvoorbeeld rond de Week van gebed voor eenheid, naast de gebedsvieringen, ook op straat, bijvoorbeeld rondom een vuurkorf, met mensen in gesprek kunnen. Ook het vieren van de vrijheid en vrede op 5 mei, biedt daarvoor wellicht ruimte.” Verbreden van al bestaande initiatieven kan ook. Amazing Grace Parish heeft maandelijks een kraam op zaterdag op de Markt. Andere geloofsgemeenschappen zijn welkom om daarin mee te doen.

“Wees gastvrij. Wij hebben ruimten beschikbaar en kunnen een plek bieden waar mensen rust vinden en waar je kan bidden. De kerk is een plek waar je mag komen, ook buiten de vieringen. We kunnen mensen uitnodigen die eenzaam zijn en vrijwel nooit in een kerk zijn geweest.” De kapel van de Johannes De Doperkerk is regelmatig open voor mensen die de stilte zoeken of een kaarsje willen branden. Ook is de parochie sinds kort gestart met de ‘Open deur’- mis. Dit zijn heel laagdrempelige vieringen die één keer per maand plaatsvinden in een aangepaste stijl.

Binnen de protestantse gemeente zijn er ook plannen voor een ‘Open kerk’. Daarbij zal de Grote Kerk op de Markt eenmaal per maand op zondagmiddag open zijn, waarbij ieder die dat wil kan binnenlopen en waarbij er ruimte is voor een pastoraal gesprek. De Immanuëlkapel op de Markt wordt in periodes van lockdown nu en dan gebruikt door studenten, die de behoefte voelen om hun kleine kamer te ontvluchten om in een andere omgeving aan hun studie te werken, met daarbij nu en dan even een onderbreking voor een kop koffie of thee en een praatje.