Kerken op anderhalve meter

Op donderdag 18 juni hebben de sleutelfiguren van KerkNet vergaderd in het gebouw van de ICF aan de Dolderstraat, natuurlijk met inachtneming van de anderhalvemeterrichtlijn. Het is was goed elkaar weer te kunnen ontmoeten. Een belangrijk deel van de vergadering werd benut om uit te wisselen welke impact de coronacrisis de afgelopen maanden binnen de verschillende geloofsgemeenschappen heeft gehad.

Er zijn veel online technieken gebruikt de afgelopen tijd. Zowel voor het uitzenden van vieringen als bij andere onderlinge contacten, zoals in de diverse kringen. Waar dat verantwoord kon vonden er ook wel ontmoetingen plaats bijvoorbeeld via wandelingen, of een koffiebijeenkomst in de buitenlucht. Enkele kerken beginnen inmiddels hun vieringen weer wat op te schalen. Er kunnen weer meer mensen bij de erediensten aanwezig zijn.

Wageningen_Hersteld_Apost._ZendingskerkDe Hersteld Apotolische Zending Kerk heeft de vieringen zelfs bijna zoals gebruikelijk voortgezet de afgelopen maanden. Het gebouw waarover de kerk beschikt is ruim, de gemeente is niet zo groot en door goede afspraken te maken wie de ochtenddienst en wie de middagdienst bezoekt kon aan de richtlijnen van het RIVM worden voldaan.

C-G-K_Arboretum-Kerk_WageningenDe Aroboretumkerk heeft begin juni de eerste dienst in coronatijd gehouden, die ook online te volgen was. De gemeente heeft de periode zonder diensten gebruikt om te bezinnen. Wat bindt ons? Waarom wil ik deel uitmaken van de Arboretumkerk? Er zijn overdenkingen, gedichten liederen met elkaar uitgewisseld, die in banden zijn vastgelegd. Het was erg waardevol en heeft de onderlinge banden versterkt.

Ons huisDe Nederlands Gereformeerde Kerk heeft de afgelopen periode online meegevierd met de zustergemeente in Veenendaal. Het is de gemeente van ds. Dick Lagewaard die in september zijn intrede zal doen in Wageningen. Het feit dat de gemeente de afgelopen periode geen eigen dominee had is wel als een gemis ervaren. “Je mist iemand die een totaalbeeld heeft van alles wat er in de gemeente gaande is en welke zaken om extra aandacht vragen.”

Corona heeft ook binnen kerken geleid tot verdrietige gebeurtenissen en punten van zorg. In een enkele geloofsgemeenschap zijn mensen overleden aan een infectie met het virus. Ook om andere redenen zijn mensen komen te overlijden de afgelopen maanden en dan was er niet de mogelijkheid om de nabestaanden te ondersteunen op een manier zoals je als gemeente zou willen. Partners en familieleden van mensen in verpleeghuizen konden elkaar lange tijd niet ontmoeten. Er zijn mensen hun baan kwijt geraakt. Gemeenteleden die al de neiging hadden zich af te zonderen dreigen door de coronatijd nog verder in een isolement te raken.

Goede en waardevolle ogenblikken en zaken om dankbaar voor te zijn waren er ook in de afgelopen periode. Soms was er het volledig herstel van iemand die erg ziek was door corona. Mensen toonden veel aandacht voor elkaar. Via telefoontjes, kaartjes, mailtjes of door klusjes voor elkaar te doen. Het contact met buren was intensiever dan gebruikelijk. Ook maakten veel mensen zich verdienstelijk in diaconale activiteiten bijvoorbeeld via initiatieven als #nietalleen, Coronahulp Wageningen of in acties voor de Voedselbank. Er bleek veel creativiteit en inzet in gemeenten aanwezig om de betrokkenheid op elkaar invulling te blijven geven. Niettemin overheerst blijdschap en dankbaarheid voor het feit er weer ruimte is elkaar ook weer lijfelijk te kunnen ontmoeten om voor elkaar van betekenis te zijn.