KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Nieuwe voorzitter voor KerkNet
In de vergadering van sleutelfiguren van donderdag 17 september heeft Judith Westerink het voorzitterschap van KerkNet Wageningen overgedragen aan Albert Willemsen. Lees verder….

Kerken blijven zoeken naar ruimten om samen te komen
In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is in de afgelopen jaar een aantal malen over de beschikbaarheid van geschikte gebouwen voor geloofsgemeenschappen gesproken. Het is een thema dat in verschillende gemeenschappen momenteel nadrukkelijk speelt. Lees verder….

Voorbereiding Week van gebed voor eenheid 2021 van start
De Week van gebed voor eenheid 2021 vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. De eerste afspraken voor de interkerkelijke openingsviering in Wageningen op zondag 17 januari zijn inmiddels gemaakt. In welke vorm dat precies mogelijk zal zijn vanwege COVID-19 moet de tijd nog uitwijzen. Lees verder…..

Bijzonder Coventrygebed tijdens de Vredesweek
Op vrijdag 25 september, tijdens de Vredesweek, had het Conventrygebed in Wageningen een bijzonder karakter. In het gebed voor vrede en verzoening werd via het internet een Zoom-verbinding gelegd met christenen in de Hongaarse zustergemeente Gödöllő. Lees verder….

Vacature secretaris KerkNet Support
Henk van Schaik heeft al in de periode dat hij voorzitter was van de Raad van Kerken in Wageningen veel energie gestoken in de totstandkoming van het veel breder opgezette interkerkelijk platform KerkNet. Sinds de oprichting van KerkNet in 2016 heeft hij de taak van secretaris op zich genomen. Die functie wil hij per 1 januari 2021 neerleggen. Er wordt daarom naar een opvolger voor hem gezocht. Lees verder……

Officiële heropening Markt 17 op vrijdag 2 oktober
Vanwege COVID-19 is het inloopcentrum Markt 17 vanaf medio maart enkele maanden gesloten geweest. De periode is door het bestuur, personeel en enkele vrijwilligers benut om het interieur van het inloopcentrum een flinke opfrisbeurt te geven. Vrijdag 2 oktober was de officiële heropening. Lees verder…..

Thema-avond over racisme tijdens de Vredesweek
Op vrijdagavond 25 september, tijdens de Vredesweek, organiseerden de Interculturele Werkgroep Wageningen en de interkerkelijke werkgroep Coventrygebed en Vredesactiviteiten een thema-avond over racisme. Mensen zijn zich vaak niet eens bewust van discriminerend gedrag. Het is van belang om daar over met elkaar te praten. Lees verder….

East Kids Club is weer gestart
Na een proces van bidden en bezinnen vanuit de verschillende betrokken kerken is de East Kids Club onlangs weer opgestart. De initiatiefnemers Wilco, Jolanda en Gertine zijn nog op zoek naar vrijwilligers die met hen mee willen doen. Lees verder….

Cross of Nails
In Wageningen wordt sinds 2014 het Coventrygebed gehouden in de kapel van de Johannes de Doperkerk. De interkerkelijke werkgroep achter het initiatief hoopt in mei 2021 het ‘Cross of Nails’ te ontvangen. John Withcombe, de Dean van Coventry, wil daarvoor naar Wageningen komen om het symbool bij dit gebed voor vrede en verzoening uit te reiken. Lees verder….

Jubeljaar voor de aarde
Elk jaar stelt ‘Seasons of Creation’, de interkerkelijke groep die de ‘Periode van de Schepping’ organiseert een thema vast. Het thema voor 2020 is ‘Jubeljaar voor de aarde”. De groep heeft een uitwerking van een gebedsdienst gemaakt rondom dat thema. Lees verder….

Christelijke oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19
De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog in Rome hebben onlangs samen een document uitgegeven waarin zij oproepen om samen met mensen van andere tradities te reageren op de problemen die veroorzaakt worden door de coronapandemie. Lees verder….

Trouw, maar aan wie en waaraan?
Dit jaar sprak schrijver Geert Mak de Prinsjesdaglezing uit met als titel ‘Trouw, maar aan wie en waaraan?’. Hij spreekt in zijn lezing onder andere over een hedendaagse invulling van het begrip ‘rentmeesterschap’. De politiek zou meer naar de kerken mogen luisteren als het gaat om hoe een rechtvaardige samenleving eruit hoort te zien. Lees verder….