KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Startviering Week van gebed voor eenheid 2021
De Week van gebed voor eenheid 2021 vindt plaats van 17 tot en met 24 januari 2021. Bij dit jaarlijks terugkerend gebeuren bidden christenen in de gehele wereld voor Eenheid. Ook in Wageningen. De interkerkelijke openingsviering is op zondag 17 januari om 15.00 uur. Lees verder….

Samen bidden en in gesprek over het geloof
Na de openingsviering van de Week van gebed voor eenheid op zondag 17 januari vinden er in de dagen daarna ook verschillende gebedsbijeenkomsten en geloofsgesprekken plaats. Lees verder…

24/7 Gebedsruimte in de Immanuëlkapel
Navigators Studentenvereniging Wageningen neemt tijdens de Week van gebed voor eenheid het initiatief voor het inrichten van een 24/7 gebedsruimte. Ieder die dat wil kan via de website intekenen om gedurende een uur de ruimte voor zichzelf te hebben en te benutten voor persoonlijk gebed. Lees verder…..

Tekeningen voor mensen in Gödöllö en op Hiiumaa
In de interkerkelijke viering van zondag 17 januari zal in een clip een oproep aan kinderen worden gedaan. Ze worden uitgedaagd een mooie tekening te maken voor mensen in het Hongaarse Gödöllö en van het eiland Hiiumaa in Estland. Lees verder…..

RTV Rijnstreek zendt interkerkelijke viering uit
De interkerkelijke openingsviering van de Week van gebed voor eenheid op zondag 17 januari zal ook rechtstreeks op televisie worden uitgezonden door RTV Rijnstreek. Ook op de radio besteedt RTV Rijnstreek met enige regelmaat aandacht aan kerken en het geloofsleven in Wageningen. Lees verder…..

Online meevieren
Vanwege de coronamaatregelen zijn kerken in Wageningen momenteel maar heel beperkt toegankelijk voor het bijwonen van vieringen. Op de website van KerkNet Wageningen is van alle geloofsgemeenschappen in Wageningen te vinden wanneer vieringen plaatsvinden en hoe deze ook online meebeleefd kunnen worden. Lees verder…..

Pastorale zorg in verzorgingshuizen
Door de coronamaatregelen zijn de Wageningse verzorgingshuizen minder goed toegankelijk voor bezoekers en is het al enige tijd niet meer mogelijk om er vieringen te houden. Sinds november wordt elke drie weken een pastorale brief verspreid in de verzorgingshuizen. Deze ronddeelbrief wordt aangeboden namens ‘kerken van Wageningen’. Lees verder…

Overleg ‘Student en kerk’
Een aantal Wageningse geloofsgemeenschappen is betrokken bij het overleg ‘Student en kerk’. Tijdens de laatste bijeenkomst, die begin december plaatsvond, was ook voorzitter Albert Willemsen vanuit KerkNet aanwezig. Tijdens de vergadering bleek dat er van zowel studenten als kerken een verlangen bestaat om nauwer bij elkaar betrokken te zijn. Lees verder…

Evangeliegemeente Salem is verhuisd
De Evangeliegemeente Salem heeft met ingang van het nieuwe jaar officieel haar intrek genomen in het voormalige gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Hendrikweg. De vieringen vinden er al wel plaats, maar deze worden live gestreamd. De gemeente kan nog niet met grote groepen samenkomen in het nieuwe gebouw. Lees verder…

Overeenstemming over verkoop Vredehorst
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente heeft overeenstemming bereikt met de Amazing Grace Parish over de verkoop van het gebouw de Vredehorst aan de Tarthorst. Er is veel blijdschap over het bereikte akkoord. Lees verder…..

Inloopcentrum Markt 17 wil present blijven
De ernstige coronasituatie en de aangescherpte maatregelen door de overheid hebben tot gevolg dat ook Markt 17 voorlopig  voor de open inloop gesloten is. Om de presentie in Wageningen vanuit het inloopcentrum gaande houden is coördinator Jaap de Graaff wel regelmatig aanwezig en kunnen mensen die behoefte voelen voor een gesprek een afspraak met hem maken. Lees verder….

Opnieuw Happietaria in Wageningen
Happietaria is een project waarbij een pop-up restaurant wordt opgezet om geld op te halen voor een goed doel. Dit restaurant wordt in ongeveer een jaar tijd opgezet door studenten en gaat een maand lang open. Het project is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. In Wageningen opent Happietaria op 25 maart voor de elfde keer. Lees verder….