KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Seizoenafsluiting KerkNet op donderdag 7 juli in Markt 17

Donderdag 7 juli houdt KerkNet Wageningen op een informele manier de afsluiting van het seizoen 2021/2022. Dat gebeurt in het inloopcentrum Markt 17 vanaf 16.30 uur. Als gasten zijn Roy Timmerman en Hans Luttik van City Movements Nederland uitgenodigd. Lees verder….

Oekraïners in Wageningen

In Wageningen worden momenteel ongeveer 200 mensen uit Oekraïne opgevangen. Het samenwerkingsverband WelSaam coördineert de opvang. Verschillende kerkgenootschappen zochten in maart contact met WelSaam en helpen op verschillende manieren. Lees verder…

Fonds Energiegeld Delen krijgt vorm

Door de sterk gestegen energieprijzen dreigt een grote groep mensen in problemen te komen omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Met name mensen met de laagste inkomens worden financieel zwaar getroffen. Om getroffenen hulp te bieden, is parallel aan Sociaal Noodfonds van de kerken het fonds Energiegeld Delen opgezet. Lees verder…..

Interkerkelijke picknick smaakt naar meer

Op zondagmiddag 12 juni organiseerden de elf kerken in Wageningen die het platform KerkNet hebben opgezet een gezamenlijke picknick in het Arboretum Belmonte. Alles werkte mee om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Er is inmiddels afgesproken om in 2023 op de eerste zondag na Pinksteren een volgende interkerkelijke picknick te organiseren. Lees verder…..

Vluchtelingen onder het dak van de kerk

Op maandag 20 juni organiseerde Vluchteling Onder Dak in de Bevrijdingskerk de interactieve bijeenkomst ‘Vluchtelingen, een verrijking voor jezelf, je buurt én je kerk’. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vluchtelingen in onze buurt, gemeente of stad, zich welkom voelen en onderdeel worden van onze samenleving? Tijdens deze avond werden, onder leiding van dominee Beppie Wessels-Schuurman, antwoorden gezocht op deze vraag. Lees verder…..

Kerk en studenten

Vrijdag 1 juli was er het overleg ‘Kerk en student’. Dit is een platform waarin contactpersonen uit verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen in contact staan met besturen van christelijke studentenverenigingen. Het platform komt enkele malen per jaar bij elkaar. Voorzitter Albert Willemsen van KerkNet is ook bij dat overleg aanwezig. Lees verder…..

Markt 17 zoekt gastheren en gastvrouwen

Inloopcentrum Markt 17 is, na 2 jaren met regelmatig beperkingen in de openingstijden vanwege de coronamaatregelen, weer volop in bedrijf. Coördinator Jantine van Dijk zoekt naar uitbreiding van het vrijwilligersteam om tijdens de zomerperiode ook volop door te kunnen draaien. Lees verder…

Nieuwe Kerkwijzer

Voor mensen die nieuw in Wageningen komen wonen kan het lastig zijn om een overzicht te krijgen van het kerkelijk landschap, zeker wanneer je vanuit het buitenland komt. Enkele jaren geleden is door KerkNet om die reden een Kerkwijzer ontwikkeld. Omdat de gegevens niet helemaal actueel meer waren is de Kerkwijzer recent vernieuwd. Lees verder…

Heugelijke gebeurtenissen binnen de parochie

De rooms katholieke parochie mocht de afgelopen maanden enkele heugelijke gebeurtenissen vieren met de heiligverklaring van de naamdrager van de parochie Zalige Titus Brandsma en met de priesterwijding van Erik Rozeman. Ook kon er na 3 jaar weer uitgebreid aandacht worden gegeven aan het gezamenlijk vieren van het Sint Jansweekend. Lees verder…

Vakantiegeld Delen

Wellicht is er in uw gemeente de afgelopen tijd gecollecteerd voor het fonds Vakantiegeld Delen. Mocht u die collecte gemist hebben dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om rechtstreeks een donatie te doen. Lees verder…

Busreis naar viering tijdens Great Awakening

Van donderdag 14 tot en met zondag 17 juli vindt in Rotterdam Ahoy de conferentie Awakening Europe plaats. Op zondag 17 juli is er een Nederlandse kerkdienst. Vanuit Wageningen gaat er die ochtend een bus richting Rotterdam. Lees verder…

Cross of Nails in vredesvieringen

In de viering van het Coventrygebed op vrijdag in de Johannes de Doperkerk staat tegenwoordig het kruis van spijkers op tafel dat uit Coventry is ontvangen. De werkgroep stelt het symbool ook graag beschikbaar aan geloofsgemeenschappen in Wageningen wanneer zij een viering houden waarin vrede en verzoening belangrijke thema’s vormen. Lees verder…

Alpha cursus in Wageningen in najaar 2022

In het najaar organiseert de Evangeliegemeente Salem een Alpha cursus. De gemeente biedt dit ook aan als service naar de andere kerken in Wageningen. Lees verder…

Ontmoetingsdag voor Leefgemeenschappen

Zaterdag 9 juli wordt in Bennekom een Ontmoetingsdag voor Leefgemeenschappen gehouden. Dat gebeurt bij Reijer en Clara Jochemsen aan de Dickenesweg 5. Het doel van deze dag is om elkaar te ontmoeten en inspireren, samen dromen en idealen uit te wisselen. Lees verder…