KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Terugkijken op Week van gebed voor eenheid 2023
Op dinsdag 14 maart is in de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet teruggeblikt op de Week van gebed voor eenheid zoals die in januari in Wageningen werd gehouden. Een dag later, woensdag 15 maart, gebeurde dat nogmaals in een bijeenkomst met de direct betrokkenen bij de verschillende vieringen. Lees verder….

Interkerkelijke viering op 4 mei
Op donderdag 4 mei, voorafgaand aan de Stille Tocht, organiseren kerken in Wageningen een viering om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken en te bidden voor vrede. De viering in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat 17 in Wageningen begint om 18:15 uur en is om 18:45 uur afgelopen. De deelnemers kunnen vervolgens aansluiten bij de Stille Tocht. Lees verder….

Gereformeerde Gemeente te gast bij KerkNet vergadering
Tijdens de vergadering van sleutelfiguren op dinsdag 14 maart in de Immanuëlkapel was ook Dick van den Hoek namens de Gereformeerde Gemeente aanwezig. Hij was er als gast. De verschillende aanwezige sleutelfiguren verwelkomden hem van harte en hopen dat het de basis kan vormen voor intensiever contact tussen deelnemende geloofsgemeenschappen in KerkNet en de Gereformeerde Gemeente. Lees verder…..

Reeks Alpha-cursussen in Wageningen
Dit voorjaar zijn er in Wageningen weer een reeks Alpha-bijeenkomsten van start gegaan. Binnenkort start er ook een cursus van Student Alpha Wageningen. De eerste kennismakingsbijeenkomst staat gepland op woensdagavond 12 april vanaf 18:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in het Huis van Salem aan de Hendrikweg 14A. Lees verder…

Bloemen vanwege jarenlange inzet voor interkerkelijke kinderviering
Woensdag 15 maart is Astrid Smith tijdens de evaluatiebijeenkomst van de Week van gebed voor eenheid 2023 in het zonnetje gezet door de werkgroep die de verschillende vieringen heeft voorbereid. Astrid was jarenlang verantwoordelijk voor de kinderviering bij de start van de Week van gebed. Lees verder…..

Interkerkelijke picknick op 4 juni
Tijdens de coronaperiode hebben mensen van de verschillende Wageningse geloofsgemeenschappen elkaar niet of nauwelijks kunnen ontmoeten. Dat was aanleiding om in juni 2022 met een interkerkelijke picknick te organiseren. Dit was een zodanig succes dat is besloten er een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken. De editie van 2023 is gepland op zondag 4 juni in het Arboretum Belmonte. Lees verder…..

Veel warmte bij welkom en afscheid van voorgangers
Zondagmorgen 5 februari vond in de Sint Antonius van Padua kerk te Ede de installatie plaats van Mauricio Meneses Santiago als nieuwe pastoor van de Heilige Titus Brandsma parochie. Zondagmiddag 5 februari vierde de International Christian Fellowship de intrede van Boudewijn van Schoonhoven als de eerste pastor in de gemeente. Dat gebeurde in een feestelijke viering in de Wagenburcht. Zondag 12 maart was in de Bevrijdingskerk de afscheidsviering van dominee Erica Hoebe als predikant van de wijkgemeente Lukas van de Protestantse gemeente. Lees verder….

Inspiratieochtend ‘Op zoek naar vertrouwen’
Zaterdag 4 februari hield de stichting WSIDA een inspiratieochtend in de Bevrijdingskerk met als thema ‘Op zoek naar vertrouwen’. Stichting WSIDA fungeert als een ‘paraplu-stichting’ voor het Noodfonds Wageningen en Vakantiegeld Delen. Het doel van de ochtend was om samen na te denken over situaties van zorg en armoede. Er waren vertegenwoordigers van een reeks geloofsgemeenschappen en diaconale organisaties aanwezig. Lees verder…..

Jantine Bastiani tijdelijk afwezig in Markt 17
Coördinator Jantine Bastiani is genoodzaakt om tijdelijk haar werk in het inloopcentrum neer te leggen om zich te kunnen concentreren op haar eigen situatie. Zij en haar man verwachten een baby en het verloop van de zwangerschap dwingt haar er toe extra rust te nemen. Lees verder…

Thema-avond ‘Omgaan met eenzaamheid’
Het Diaconaal Platform Wageningen organiseert op woensdag 19 april in de Arboretumkerk de thema-avond ‘Omgaan met eenzaamheid’. Bij ouderen, maar ook bij jongeren, blijken gevoelens van eenzaamheid in toenemende mate voor te komen. Eenzaamheid wordt door de buitenwereld niet altijd herkend en als het wordt gesignaleerd kan het lastig zijn om er op de juiste manier mee om te gaan. Lees verder…

SchuldHulpMaatje Wageningen betrokken bij diverse hulpvragen
SchuldHulpMaatje Wageningen is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen met geldzorgen. Wanneer zij het overzicht op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen kunnen gecertificeerde vrijwilligers helpen om de administratie weer op orde te brengen. Op dit moment zijn er 26 hulpvragen waaraan maatjes zijn gekoppeld. Lees verder…

Vraag en aanbod bij Vakantiegeld Delen
Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. Een werkgroep van 3 mensen regelt al ruim 20 jaar de toewijzing van steun uit het fonds en wil deze taken graag overdragen aan jongere opvolgers. Lees verder…

Omzien naar de ander via Present Wageningen
Een groep mensen uit een kerk in Wageningen is onlangs aan de slag geweest in het appartement van een alleenstaande moeder met vier kleine kinderen. Op één avond heeft deze groep de woonkamer, keuken, hal en twee slaapkamers geschilderd. Het contact was gelegd via Present Wageningen. Lees verder…

Met de bus naar de EO jongerendag
Op zaterdag 3 juni wordt in Rotterdam Ahoy de EO Jongerendag gehouden, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij jongeren afkomstig uit diverse kerken concerten met elkaar beleven, zingen, bidden en naar toespraken luisteren. Het programma begint om 14:00 uur en eindigt om 21:00 uur. Vanuit Wageningen gaat er een bus tieners naar toe en er is nog plek in de bus, dus jongeren kunnen zich nog aansluiten. Lees verder…

Happietaria in Wageningen
Happietaria is een pop-up restaurant volledig opgezet en gerund door studenten. Hiermee wordt geld opgehaald voor wereldwijde projecten van Tearfund. Ook in Wageningen is vanaf zaterdag 1 april tot en met zaterdag 29 april een Happietaria-restaurant geopend. Het is gevestigd aan het Dreijenplein 4. Lees verder…

City Movements Day op vrijdag 21 april
De registratie voor de eerste landelijke City Movements Day op vrijdag 21 april is geopend. Deze dag vindt plaats in het Dominion Centre in Amsterdam. Wil jij graag dat de Kerk, het Koninkrijk van God, meer zichtbaar wordt in jouw stad? Kom dan naar deze dag. Lees verder…