KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Bijzondere vergadering als seizoenafsluiting van KerkNet
Dit jaar was er geen informele afsluiting van het seizoen voor de interkerkelijke samenwerking binnen KerkNet. Er is in plaats daarvan gekozen voor een wat bijzondere vergadering voor de sleutelfiguren. Het idee was om elkaar wat beter te leren kennen dan alleen in de formele rol van die van sleutelfiguur. Tegelijk werd er een beetje gereflecteerd op het functioneren van KerkNet in de afgelopen jaren. Lees verder….

Kennismaken met nieuwe studenten tijdens de AID 2023
De algemene introductiedagen (AID) voor nieuwe studenten in Wageningen vinden dit jaar plaats van vrijdag 18 augustus tot en met woensdag 23 augustus. Er zijn in die periode twee momenten waar de nieuwe studenten kennis kunnen maken met het kerkelijk leven in Wageningen. Lees verder….

Geslaagde interkerkelijke picknick
Op zondag 4 juni organiseerden de elf kerken in Wageningen die het platform KerkNet hebben opgezet voor de tweede maal een gezamenlijke picknick in het Arboretum Belmonte. Alles werkte weer mee om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Lees verder…..

Nieuwe werkgroep Vakantiegeld Delen
Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. De werkgroep die dat verzorgt is onlangs vernieuwd. Lees verder….

Henk van Schaik benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede heeft woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Henk van Schaik. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau onder andere vanwege zijn inzet voor de interkerkelijke samenwerking in Wageningen. Lees verder…..

Hereniging van GKV en NGK
Op 15 april werden in Zoetermeer de eenwordingsbesluiten ondertekend door de voorzitters van de synode Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de landelijke vergadering van de de Nederlands Gereformeerde Kerken. Lees verder…

Nieuwe voorganger voor wijkgemeente Johannes
De kerkenraad van de wijkgemeente Johannes van de protestantse gemeente is erg dankbaar en blij dat dominee Willem Jan Dekker het beroep dat de gemeente op hem uitbracht heeft aangenomen. De bevestigingsdienst en de intrededienst zijn gepland op zondag 24 september. Lees verder…

Overdracht eigendom Markt 17
Het College van Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente heeft het eigendom van de begane grond van Markt 17 recent overgedragen aan het College van Diakenen. De eerste verdieping en studentenwoningen zijn al sinds 1993 het eigendom van het College van Diakenen. De diaconie is nu dus eigenaar van het volledige pand Markt 17 en 17A. Lees verder…

De Bram in Renkum
In augustus 2021 kochten 3 gezinnen samen een oud zorgpand met een grote tuin in Renkum dat mocht worden gesplitst in 4 huizen. De vierde woning in het pand wordt een woonhuis waar tijdelijke huisvesting geboden kan worden aan ongedocumenteerde vluchtelingen. Lees verder…

Regionale ontmoetingsavond voor Groene Kerken in Bennekom
Op donderdag 14 september wordt er in Bennekom een regionale ontmoeting georganiseerd voor mensen uit kerken in de zuidelijke Gelderse Vallei die zich aangesloten hebben bij het netwerk GroeneKerken. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Lees verder…

Youchooze bereidt zich voor op nieuw seizoen
Bijna aan het einde van het seizoen kan Youchooze op een mooie periode terugkijken. De leiding ziet uit naar het komende seizoen. Het startkamp is gepland in het weekend van 15 tot en met 17 september. Daaraan voorafgaand is er nog de startavond op 3 september. Lees verder…

Kerken en Plan KAN
Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld. Vanuit de ruime ervaring die kerken hebben met de opvang van asielzoekers, heeft de landelijke Raad van Kerken dit plan vanaf het begin gesteund. Lees verder…