KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Interkerkelijke vieringen op 4 en 5 mei
Dit jaar zal er zowel op zaterdag 4 mei als op zondag 5 mei een interkerkelijke viering worden gehouden. De viering op 4 mei begint om 18.15 uur in de Johannes de Doperkerk voorafgaand aan de Stille Tocht. De viering op zondag 5 mei zal in de ochtend worden gehouden in de Grote Kerk op de Markt, voorafgaand aan de start van het defilé. Het aanvangstijd voor deze dienst ligt nog niet vast. Lees verder….

Vergadering van sleutelfiguren is weer compleet
Donderdag 14 maart nam Klaas Jilderda voor de eerste maal deel aan de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet namens de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Wagenburcht’. Hij volgt Albert Heller op die deze geloofsgemeenschap bijna 4 jaar heeft vertegenwoordigd. Met de komst van Klaas Jilderda heeft de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet voor elke geloofsgemeenschap weer een vaste representant. Lees verder….

Interkerkelijke picknick op zondag 26 mei
Sinds 2022 organiseert KerkNet op de eerste zondag na Pinksteren een interkerkelijke picknick. De eerste twee edities van de interkerkelijke picknick waren zodanig succesvol dat KerkNet er ook in 2024 weer graag een vervolg aan geeft. Dit jaar zal dat zijn op zondag 26 mei, vanaf 12.00 uur tot 14.30 uur, in het Arboretum Belmonte. Lees verder…..

Evaluatie week van gebed voor eenheid
In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 14 maart is de week van gebed voor eenheid geëvalueerd. Er waren veel goede reacties op de verschillende vieringen en bijeenkomsten. Tegelijk werd nog eens duidelijk dat met name de organisatie van de openingsvieringen veel voorbereiding kost, waarbij er in de huidige opzet wel erg veel werk op de schouders van enkele mensen terechtkomt. Daar zijn nieuwe afspraken over gemaakt. Lees verder….

Coventrygebed in Wageningen bestaat 10 jaar
Op 10 mei 2014 startte het Coventrygebed voor vrede en verzoening in Wageningen. Dit jaar is dat 10 jaar geleden. Om stil te staan bij dit 10-jarig jubileum van het Coventrygebed vraagt de werkgroep de verschillende kerken in Wageningen om op zondag 12 mei de litanie uit Coventry als element op te nemen in de eredienst, om met elkaar verbonden te zijn in de bede om vergeving. Lees verder…

‘Leven van genoeg?’ – inspiratie voor de praktijk
‘Leven van Genoeg’ is een actueel thema. Maar hoe geef je daar handen en voeten aan in je dagelijks leven? Op maandag 15 april om 20.00 uur willen we vanuit de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping met geïnteresseerden ter inspiratie naar een opgenomen interview met econoom en schrijver Paul Schenderling kijken en rond dit thema doorpraten. Lees verder…

Nieuwe voorganger voor Protestantse gemeente
Zondag 10 maart vond in een volle Bevrijdingskerk de intrededienst plaats van ds. Ina Veldhuizen. Zij werd door ds. Nico Sjoer als voorganger verbonden aan de wijkgemeente Lukas van de Protestantse Gemeente. Dominee Veldhuizen vult de vacature in die in de wijkgemeente was ontstaan na het vertrek van ds. Erica Hoebe naar Leusden. Het was een vreugdevolle viering met veel muziek en zang. Lees verder…..

Immanuelkapel vormt een veelkleurige ontmoetingsplek
Naast het inloopcentrum Markt 17 is er recent een tweede ontmoetingsplek gecreëerd op de Markt. Met ingang van 1 maart kun flexwerkers en studenten gebruik maken van de Immanuelkapel aan de Markt 25. Het is een samenwerking tussen het Leger des Heils en de Vineyardgemeente. Het Leger des Heils levert menskracht en de Vineyardgemeente de ruimte. Lees verder…

Interkerkelijke diaconale activiteiten
In Wageningen vindt er tal van terreinen diaconale samenwerking plaats. Dat gebeurt onder meer via het Noodfonds, Schuldhulpmaatje, Vakantiegeld Delen en het inloopcentrum Markt 17. Op donderdag 1 februari was er in Markt 17 ontmoetingsavond voor betrokkenen bij de verschillende interkerkelijke diaconale initiatieven. De avond was met name bedoeld om elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, te horen over elkaar inspiratie en te onderzoeken op welke terreinen van elkaar geleerd kan worden. Lees verder…

Markt 17 zoekt nieuwe coördinator in deeltijd
Jantine Bastiani stopt per 1 april als coördinator bij Markt 17. Ze heeft een nieuwe baan gevonden, die beter aansluit bij haar wensen. De functie van coördinator in Markt 17 werd sinds het afgelopen half jaar gedeeld door Jantine Bastiani met Monique Toonen, die haar vorig jaar zomer al een periode heeft vervangen. Het bestuur wil die constructie voortzetten. Naast Monique wordt momenteel nog naar een tweede coördinator gezocht. Lees verder…

Met de bus naar EO-jongerendag
Zaterdag 1 juni vindt in Rotterdam Ahoy de 48ste editie van de EO-jongerendag plaats. De tienergroep uit de Nederlandse Gereformeerde Kerk en van Evangeliegemeente Salem reizen samen met een bus vanuit Wageningen naar Rotterdam. Er is ruimte in de bus voor jongeren vanuit andere geloofsgemeenschappen. Lees verder…

‘Anders zijn’
Vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente te Wageningen, de Rooms Katholieke Kerk en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg hebben ook dit jaar weer gezamenlijk een kalender voor de veertigdagentijd samengesteld. Met de kalender wordt je uitgenodigd in deze periode elke dag een moment van bezinning te nemen, om stil te staan bij wat je raakt en bij de vraag bij met wat en wie je je wilt verbinden. Voor zondag 24 maart, de zondag van Palmpasen, schreef dominee Willem-Jan Dekker enkele woorden bij Matteüs 21:1-11. Lees verder…

RTV Rijnstreek op zondagochtend
De lokale omroep RTV Rijnstreek is een half jaar geleden gestart met het uitzenden van Wageningse kerkdiensten op het eigen tv-kanaal op de zondagochtend. Ook op het radiokanaal van RTV Rijnstreek is er op zondagochtend aandacht voor een boodschap vanuit de Wageningse kerken. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur staat wekelijks de uitzending ‘Klassiek & overdenking voor de zondag’ geprogrammeerd. Naast muziek is daarin een korte overdenking van één van de Wageningse pastores te horen. Lees verder…

Open lezing voor jongeren met Oscar Lohuis op 11 april
Ichthus Wageningen organiseert op donderdagavond 11 april vanaf een open lezing gericht op jongeren tot 27 jaar. De lezing wordt verzorgd door Oscar Lohuis en vindt plaats in Ons Huis aan de Harnjesweg. De aanvang is om 20.00 uur. Oscar Lohuis is opgeleid als theoloog en werkt als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lees verder…