KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Ruimte voor ontmoeting
Op donderdag 17 juni kwamen de sleutelfiguren van het platform KerkNet samen in het Huis van Salem. Nadat de voorgaande vergadering in maart nog online moest plaatsvinden, was het nu wel mogelijk om elkaar met inachtneming van de coronarichtlijnen weer fysiek te ontmoeten. Ook in vieringen zoeken kerken naar wat veilig mogelijk is. Lees verder….

Nieuwe secretaris voor KerkNet
Rikje van de Weerd is op 17 juni door de vergadering van Sleutelfiguren geïnstalleerd als de nieuwe secretaris van KerkNet. Zij volgt in die functie Henk van Schaik op, die vanaf de oprichting van dit interkerkelijke platform in 2016, het secretariaat heeft verzorgd. Lees verder…

Opella te gast bij KerkNet
In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 17 juni waren Marcel Wielhouwer en Renske Vermij te gast. Beiden zijn in dienst van zorgdienstverlener Opella. Marcel Wielhouwer werkt als ethiek adviseur en geestelijk verzorger en Renske Vermij is als pastoraal medewerker aan de organisatie verbonden. Lees verder…..

Alpha-cursus in Wageningen in najaar 2021
In het najaar organiseert de Evangeliegemeente Salem een Alpha-cursus in Wageningen. Ook andere kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen worden van harte uitgenodigd om geïnteresseerde mensen naar deze cursus te verwijzen. Lees verder…..

Werkgroep Vakantiegeld Delen zoekt versterking
Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. De leden van de werkgroep zouden de groep graag met nieuwe mensen uitbreiden. Lees verder…..

Markt 17 heeft weer mensen aan tafel
Sinds woensdag 30 juni wordt in inloopcentrum Markt 17 weer gezamenlijk gegeten. Na een gedwongen pauze van een aantal maanden kan het weer. De eerste weken werd er eenmaal per week gekookt, maar vanaf dinsdag 13 juli gebeurt dat weer drie keer per week. Lees verder…..

Uitreiking Cross of Nails op zondag 17 oktober
De interkerkelijke werkgroep achter het Coventrygebed voor vrede en verzoening hoopt zondag 17 oktober in een speciale feestelijke middagviering in de Johannes de Doperkerk het ‘Cross of Nails’ te ontvangen. John Withcombe, de Dean van Coventry, wil dan naar Wageningen komen om het symbool uit te reiken. Lees verder…..

Online meditatie en gebed op 4 mei
De interkerkelijke viering die al jaren op voorafgaand aan Dodenherdenking wordt gehouden, wordt sinds enkele jaren volledig ingepast in het officiële Wageningse programma op 4 mei. Dat was ook dit jaar alleen online mee te beleven. RTV Rijnstreek heeft het uitgezonden. Lees verder…

Feel Welcome in Houses of Love
De organisatie Houses of Love doet een oproep aan mensen in kerken om in huiselijke kring een open deur te bieden voor personen die behoefte hebben aan contact en gesprek maar die de drempel te hoog vinden om naar de kerk te gaan. Momenteel wordt gepolst of er ook in Wageningen bestaat om met het concept ’Feel Welcome’ aan de slag te gaan. Lees verder…

ISOFA wordt Schuldhulpmaatje Wageningen
In 2014 werd de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie ISOFA opgericht om mensen met geldzorgen en schulden te ondersteunen. Dat gebeurt sinds kort onder de naam SchuldHulpMaatje Wageningen. Lees verder…

WSIDA zoekt nieuwe bestuursleden
Sinds 1 januari 2018 bestaat de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) waarin kerken samenwerken in situaties van armoede. Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen. Op vrij korte termijn gaan 2 mensen aftreden. Voor hen wordt opvolging gezocht. Lees verder…

Studenten waarderen ‘kerken-kennismakingstour’
Leden van de christelijke studentenvereniging Navigators hebben de afgelopen maanden in groepen gezamenlijk kennisgemaakt met verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen. De studenten verhalen enthousiast over hun ervaringen. Lees verder…

Nieuwe studentenpastor vanuit protestantse gemeente
De protestantse gemeente heeft in Jorn den Hartog een nieuwe studentenpastor gevonden als opvolger van dominee Didi de Mildt afscheid, die afscheid heeft genomen in Wageningen. Hij gaat samen met pastor Josine van der Horst werken binnen het Spectrum in het studentenpastoraat. Lees verder….

Ontmoeting bij het Leger des Heils
Het Leger des Heils is niet aangesloten bij KerkNet Wageningen, omdat het Korps Valleistreek in Ede samenkomt. In Wageningen is wel een dienstcentrum en ontmoetingswinkel aan de Kamerlingh Onnesstraat. Daar wordt op verschillende manieren aan de ontmoeting met Wageningers gewerkt. Lees verder….