KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Oekraïners in Wageningen
Vanwege de Russische inval in het land moeten grote groepen mensen uit Oekraïne hun land momenteel ontvluchten. De gemeente Wageningen is gevraagd opvang te bieden voor circa 200 oorlogsvluchtelingen. Ook kerken worden actief op de hoogte gehouden en gevraagd om mee te denken bij het bieden van onderdak. Lees verder….

WSIDA start initiatiefgroep en fonds Energiegeld Delen
Door de hoge energieprijzen zijn er huishoudens die problemen hebben om hun energierekening te betalen. De overheid heeft besloten ieder huishouden een compensatie uit te keren. Voor sommige huishoudens is dit bedrag te laag, terwijl anderen het kunnen missen. Om getroffenen hulp te bieden, is WSIDA een initiatiefgroep en fonds Energiegeld Delen gestart. Lees verder…

4 mei: Samen bidden voor vrede
De oorlog in Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Op woensdag 4 mei, voorafgaand aan de Stille Tocht, organiseren kerken in Wageningen een viering om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken en te bidden voor vrede, ook vandaag. Lees verder…..

Zondag 12 juni: Interkerkelijke picknick
Al twee jaar hebben we elkaar als mensen van de verschillende Wageningse geloofsgemeenschappen niet of nauwelijks kunnen ontmoeten doordat de interkerkelijke viering en de meeste overige activiteiten in de Week van Gebed online waren. Dat gaan we inhalen met een interkerkelijke picknick op zondag 12 juni in het Arboretum Belmonte. Lees verder…..

Vrijdag 22 april is bijzondere dag voor Markt 17
Op vrijdag 22 april neemt Jaap de Graaff, de coördinator van het inloopcentrum Markt 17, officieel afscheid. Tevens wordt die middag Jantine van Dijk als nieuwe coördinator verwelkomd en wordt er die middag gevierd dat Markt 17 al 10 jaar bestaat. Lees verder…..

KerkNet zoekt coördinator Interkerkelijke vieringen
In Wageningen vindt ieder jaar een interkerkelijke viering plaats in de week van Gebed voor de Eenheid. Daarbij zijn er steeds drie geloofsgemeenschappen die het voortouw nemen. Ze krijgen ondersteuning via de secretaris van KerkNet en een coördinator Interkerkelijke vieringen. Die laatste rol is jarenlang ingevuld door Evert Kloosterboer. Hij wil het stokje graag doorgeven aan een opvolger. Lees verder…..

Verschuivingen in studentenwerk
De organisatie IFES heeft opvolging gevonden voor studentenwerker Sjoerd van de Wielen die in 2021 is gestopt. Immánuël Kapteijns gaat vanaf september als zijn opvolger aan de slag. Jorn den Hertog, in deeltijd werkzaam als studentenpastor vanuit de protestantse gemeente, heeft onlangs zijn vertrek aangekondigd. Lees verder…

Adopteer een boer
We kunnen veel van boeren leren als het gaat om leven met de schepping. Jezus gebruikte veel voorbeelden uit de landbouw in zijn gelijkenissen. Judith Westerink schreef hierover een Bijbelstudie. Het lijkt haar mooi om met een aantal christenen uit verschillende kerken een boer in de buurt van Wageningen te ‘adopteren’ om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen en deze boer te ondersteunen bij verduurzaming. Lees verder…

Interkerkelijke meditatiegroep
Elke donderdag komt van 12.00-12.45 uur een interkerkelijke groep van 8 personen bijeen om te mediteren. Dat gebeurt in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat 17 in Wageningen. Lees verder…

Hoog bezoek bij Amazing Grace Parish
De geloofsgemeenschap Amazing Grace Parish maakt deel uit van de Redeemed Christian Church of God, een kerk die zijn oorsprong heeft in Nigeria. Aan het hoofd van deze kerk staat de General Overseer die de koers bepaalt. Deze General Overseer zal binnenkort de Wageningse gemeenschap een bezoek brengen. Lees verder…

Kerkdiensten op tv
In veel kerken en geloofsgemeenschappen worden de vieringen tegenwoordig met beeld opgenomen. RTV Rijnstreek heeft het plan om binnenkort te starten met het uitzenden van een viering van één van de Wageningse kerken op het tv-kanaal op de zondagochtend. Lees verder…

Samen rijmt op Amen!
Leden van de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg, de Protestantse gemeente en de rooms katholieke gemeenschap in Wageningen stellen jaarlijks een Veertigdagenkalender samen voor de periode op weg naar Pasen. Hierin worden lezers uitgenodigd elke dag een moment te nemen voor bezinning. Het thema voor dit jaar is ‘Samen-leven’. Lees verder…