Kerkwijzer

Voor mensen die nieuw in Wageningen komen wonen kan het lastig zijn om een overzicht te krijgen van het kerkelijk landschap, zeker wanneer je vanuit het buitenland komt. Via KerkNet is om die reden een Kerkwijzer ontwikkeld, een brochure waarin een overzicht wordt gegeven van alle bij het platform aangesloten geloofsgemeenschappen, de locatie waar ze op zondag hun vieringen houden en het aanvangstijdstip. Ook staan in de Kerkwijzer korte beschrijvingen van elke gemeenschap, contactgegevens en verwijzingen naar websites. Er is zowel een Nederlandse versie als een Engelse versie van de Kerkwijzer.