Klimaatpelgrimstocht door Nederland

Van 30 september tot en met 11 oktober 2021 liepen dertig internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij COP26, de 26e Wereldklimaatconferentie van de Verenigde Naties.

Tijdens de klimaattop in Glasgow proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs van 2015 verder uit te werken. Toen werd door bijna 200 landen beloofd te werken aan maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De top in Glasgow is bedoeld om landen de kans te geven nieuwe, ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven.

De klimaatpelgrimstocht in Nederland werd georganiseerd door Groene Kerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Elke dag liepen de pelgrims een route van circa 25 kilometer. De deelnemers liepen in Nederland van Enschede in 11 etappes naar IJmuiden. Plaatselijke kerken zorgden telkens voor onderdak en eten voor de pelgrims en organiseerden activiteiten rond hun komst.

Het is mogelijk om een klimaatpetitie te ondertekenen. De pelgrims nemen deze petitie met handtekeningen mee op hun tocht naar Glasgow. Bij de petitie hoort een ‘klimaatbrief’ waarin kerken en gelovigen worden oproepen om in beweging te komen voor het herstel van Gods schepping.

“Als gelovigen zien we het zorg dragen voor Gods schepping niet als een optie, maar als een opdracht. De opdracht om de ander lief te hebben en tot bloei te laten komen. Zodat gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid toenemen en relaties in balans worden gebracht. We laten als gelovigen onze stem horen ten behoeve van onze familie, vrienden, buren en gemeenschap. Een stem van hoop en geloof, die zich sterk maakt voor een wereld waar liefde en gerechtigheid zal zegevieren.”

De petitie en de klimaatbrief zijn te vinden op de website van Groene Kerken.