‘Leven van genoeg?’ – inspiratie voor de praktijk

‘Leven van Genoeg’ is een actueel thema. Maar hoe geef je daar handen en voeten aan in je dagelijks leven? Op maandagavond 15 april om 20.00 uur willen we vanuit de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping met geïnteresseerden ter inspiratie naar een opgenomen interview met Paul Schenderling kijken en rond dit thema doorpraten.

Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert, schrijft en spreekt over leven binnen de draagkracht van de aarde. Wat extra inspirerend is: “Hij doet het ook zelf!”. Als econoom pleit hij voor een radicale ommezwaai in ons denken, van groei naar leven van genoeg. De Bijbel is voor hem een grote inspiratiebron.

Deze bijeenkomst is eenmalig, maar als daar interesse voor bestaat, kan het een vervolg krijgen. Belangstelling en ideeën hiervoor worden geïnventariseerd. Mocht u de avond niet kunnen maar wel belangstelling hebben, dan kunt u dit ook doorgeven.

De organisatie wordt verzorgd door de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping van KerkNet Wageningen. Datum: maandag 15 april. Tijd: inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De locatie wordt nog vastgesteld op basis van het aantal aanmeldingen. Opgave: vóór 12 april via een e-mail naar secretaris@kerknetwageningen.nl.