Links

MissieNederland
MissieNederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen.

Raad van Kerken Nederland
De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 16 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

Stichting Present
Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.