Litanie van vrede en verzoening

Vrij vertaald naar het gebed van Coventry

Waar in vrede wordt gezaaid,
brengt gerechtigheid haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten (Jak. 3: 13-18)

De onverschilligheid,
die een muur optrekt
tussen mij en jou,
tussen arm en rijk.
God, vergeef!

Het gebrek aan vertrouwen
in mezelf,
in de ander,
in de liefde.
God, vergeef!

Het gemak
waarmee
wij de schepping
beschadigen en uitputten.
God, vergeef!

Het gebrek aan solidariteit
met gevangenen,
ontheemden en vluchtelingen,
met hen die ziek zijn,
eenzaam of verstoten.
God, vergeef!

Het gebrek aan respect
voor hen die anders zijn,
anders denken,
anders voelen,
anders geloven.
God, vergeef!

Het ontbreken
van liefde
voor onszelf en onze naasten
onze moeite met vergeven.
God, vergeef!

De hoogmoed
waarmee wij onszelf
tot middelpunt maken
en daardoor anderen niet zien staan.
God, vergeef!

Wees goed voor elkaar en vol medeleven: vergeef elkaar zoals
God u in Christus vergeven heeft’ (Ef. 4. 32)