Logeerhuis asielzoekers krijgt vorm

VisitekaartjeDe Woningstichting heeft aan stichting Vluchteling Onder Dak als uitvoerende organisatie van het project ‘Logeerhuis asielzoekers’ een appartement aangeboden dat voldoet aan de wensen voor een logeervoorziening. Het gaat om een appartement met 3 ruime slaapkamers en een kleine slaapkamer. Het bestuur van stichting Vluchteling Onder Dak heeft besloten de woning te accepteren. Met de Woningstichting zijn afspraken gemaakt over de aanpassingen die nog gedaan moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet komt de woning per 1 juli beschikbaar. De Rotary Club deed eerder een toezegging om hulp te bieden bij de inrichting.

De basis voor het project ‘Logeerhuis asielzoekers’ vormt een samenwerkingsovereenkomst tussen 5 deelnemende kerken en stichting Vluchteling Onder Dak. Binnenkort zal de overeenkomst officieel worden bekrachtigd. Verder wordt er gewerkt aan een projectgroep om het project aan te sturen. Tevens zullen er op korte termijn vrijwilligers worden geworven. Er is één vrijwilliger nodig die de taak van huismeester op zich gaat nemen en een paar vrijwilligers die willen optreden als begeleider van een bewoner.

Vluchteling Onder Dak zal voor de ingebruikname in samenspraak met de buurtregisseur van Solidez een informatiebijeenkomst organiseren voor de directe buren. Tevens wordt overlegd met de wijkagent om deze op de hoogte te stellen en met hem of haar afspraken te maken. Het college van burgemeester en wethouders is geïnformeerd over het project en draagt het een warm hart toe.