Logeerhuis vluchtelingen volop in gebruik

VisitekaartjeVijf kerken in Wageningen hebben samen met Vluchteling Onder Dak het initiatief genomen voor een logeerhuis waar uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk opgevangen kunnen worden in afwachting van een meer definitieve oplossing. Het logeerhuis is eind juli van start gegaan en inmiddels hebben er al twee gezinnen, twee alleenstaande mannen en een alleenstaande vrouw gebruik van gemaakt.

Het gaat om mensen die om uiteenlopende redenen niet terug kunnen of niet terug willen naar hun land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat zij vrezen voor vervolging, of omdat hun overheid hen niet wil terug nemen, of omdat ze stateloos zijn. De medewerkers van Vluchteling Onder Dak kijken samen met hen wat hun mogelijkheden zijn. Dat kan betekenen dat er een nieuwe procedure wordt gestart. Het kan ook inhouden dat gekeken wordt hoe iemand veilig kan terugkeren. Wat er ook gedaan wordt, het kost tijd. Tijd om zicht te krijgen op de situatie van deze mensen, de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden en tijd om procedures of een vertrek voor te bereiden.

Deze mensen op straat laten zwerven is geen optie. Vaak gaat het om kwetsbare mensen die niet in staat zijn om zich in de jungle van het daklozenbestaan te handhaven. Dat is ook de reden geweest voor de kerken om mee te werken aan een tijdelijke opvangplek. Op die manier kan de eerste nood gelenigd worden.

Er is een huismeester die het eerste aanspreekpunt voor de bewoners is als er problemen zijn die te maken hebben met het huis. Daarnaast zijn er buddy’s. Zij vormen het aanspreekpunt voor 1 of 2 logees. De buddy bouwt een vertrouwensrelatie met hen op door minstens 2 keer per maand gezamenlijk iets te ondernemen. Het team van buddy’s kan nog uitbreiding gebruiken. Meer informatie is te verkrijgen via Wilma Smilde van Vluchtelingen Onder Dak (info@vodwageningen.nl).