Logeerhuis voor ongedocumenteerden gerenoveerd

Vanaf augustus 2016 is in Wageningen een logeerhuis voor ongedocumenteerde vluchtelingen in gebruik. Het is een project van Vluchtelingen Onder Dak dat onder andere met steun van verschillende Wageningse kerken tot stand is gekomen en waarvoor de Woningstichting een huurhuis beschikbaar stelt. Het Logeerhuis heeft tot dusver onderdak geboden aan 7 ongedocumenteerden. Deze zomer was er een grote renovatie van de woning nodig. Hierdoor moesten de 5 bewoners van dat moment tijdelijk ergens anders worden ondergebracht. Voor één van de bewoners betekende het een tijdelijk verblijf in Amsterdam.

cropped-vod-banner-16-11

Inmiddels is de woning weer volledig in orde. Het sanitair is vernieuwd, asbest is verwijderd en de radiatoren zijn vervangen. De bewoners zijn weer teruggegaan naar hun oude kamers, de boel is schoongemaakt, afgestoft en er kan weer veilig gewoond worden. Sinds de renovatie is er echter geen oven meer in het logeerhuis. Iemand die nog een oven over of er één weet te staan die voor een vriendschappelijk prijsje kan worden overgenomen, kan dat doorgeven aan Heeltsje Graansma van Vluchteling onder Dak via infovod@vodwageningen.nl.