Logeerhuis voor vluchtelingen in gebruik genomen

VisitekaartjeAfgelopen juli is het logeerhuis voor cliënten van Vluchteling Onder Dak (VOD) in Wageningen in gebruik genomen. Dit logeerhuis wordt voor het grootste deel gefinancierd door een aantal kerken en geloofsgemeenschappen. Het is een ruim appartement, met een woonkamer, een losse keuken en vier slaapkamers. Op het moment wonen er 3 mensen in, waarvan één recent een verblijfsvergunning heeft gekregen, dus binnenkort zal verhuizen. Wilma Smilde van VOD zegt: “We zijn blij een plek te hebben waar we mensen die op de stoep staan makkelijk kunnen huisvesten. Het is fijn dat de Woningstichting het huis gedeeltelijk heeft verbouwd, zodat de keuken een aparte ruimte is. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is voor verschillende mensen om samen te wonen. Op dit moment gaat het heel goed tussen de bewoners. Ze helpen elkaar met praktische dingen, ook al spreken ze niet dezelfde taal!”

Na een korte actie zijn er snel genoeg spullen gevonden om het huis bewoonbaar te maken.  Op het moment is VOD nog op zoek naar een huismeester: iemand die het leuk vind een relatie op te bouwen met de cliënten die in het huis wonen, en die een eerste aanspreekpunt is bij problemen die te maken hebben met het huis. Dit kunnen dingen zijn als problemen tussen mensen, maar ook een lekkende kraan. Dit zal maximaal een halve dag per week kosten.  VOD blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de individuele cliënten op juridisch en sociaal maatschappelijk vlak. Als iemand interesse heeft in deze functie, mail dan een motivatie naar Wilma Smilde, via info@vodwageningen.nl.

VOD zet zich in voor vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen. Deze mensen hebben geen recht meer op opvang door de Nederlandse staat. Toch kunnen ze niet terug naar het land van herkomst, òf omdat ze geen papieren hebben, òf omdat ze te bang zijn terug te keren. VOD biedt deze mensen onderdak, leefgeld en toegang tot medische zorg, en zet zich in om samen met de cliënt een leefbaar toekomstperspectief te realiseren.