Match & Mingle bij Stichting Present

Stichting Present is een organisatie die in Wageningen een brug wil slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo moet een beweging ontstaan waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De stichting heeft een christelijk-sociale identiteit. Vrijwilligers hoeven niet gelovig te zijn, maar er wordt wel van hen verwacht dat zij de waarden van Stichting Present onderschrijven en hun best doen ze in de praktijk te brengen. Sinds enige tijd werkt de organisatie ook met het concept Match & Mingle. Daarbij trekt een flexgroep bij een klus samen op met asielzoekers.

De bewoners van de Wageningse asielzoekerscentra wachten soms lang op een verblijfsvergunning. Een aantal van hen willen zich in die tijd graag inzetten voor de Wageningse samenleving. Present Wageningen wil deze groep verbinden met Wageningse vrijwilligers en ze samen een sociaal of praktisch project laten doen. Bij een hulpontvanger thuis of bij een maatschappelijke organisatie. Bijvoorbeeld samen een tuin opknappen van iemand die dit zelf niet kan of samen spelletjes doen met ouderen. Present zorgt in samenwerking met het asielzoekerscentrum voor de match. Zo vindt er van alle kanten ontmoeting plaats.