Meedenken over interkerkelijk vieringen

_BW87136Wat betreft de interkerkelijke vieringen liggen er binnen KerkNet tal van kansen en uitdagingen, zoals bij voorbeeld meer en andersoortige kerkdiensten organiseren naast de jaarlijkse viering tijdens de week van het gebed voor eenheid, in januari. Zo valt te denken aan een najaarsdienst rond Kerk en Milieu, op Scheppingszondag. Of een openluchtviering realiseren, zoals in het Torckpark tijdens de festiviteiten van Wageningen 750 in 2013. In elk geval zou de werkgroep ‘interkerkelijk vieren’ graag uitbreiding  en versterking krijgen met leden van de andere KerkNet geloofsgemeenschappen, zodat contacten kunnen worden geïntensiveerd. Wie zich uitgedaagd voelt, ideeën heeft, inzet wil leveren, melde zich bij Evert Kloosterboer. U bent van harte welkom!

Laura Schouten-Vlek, Frank de Bont en Evert Kloosterboer