Met elkaar verbonden in tijden van corona

Door de coronacrisis zijn er momenteel vrijwel geen mogelijkheden voor mensen om elkaar binnen en buiten de eigen geloofsgemeenschap te ontmoeten. Er wordt naar andere manieren gezocht om met elkaar verbonden te blijven, via extra telefoontjes, kaartjes en internetcontact.

De Vineyard2020 Vineyard gemeente neemt de vieringen op en zet deze online. Voor mensen die hulp nodig hebben, voor boodschappen, een ritje naar de dokter of die gewoon even een praatje willen maken is een hulploket help@vywageningen.nl geopend.

De Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg verspreidt de overdenkingen van ds. Jeannette den Ouden via email en zet deze ook op de website van de gemeente. Er is op de website ook de mogelijkheid gemaakt om vragen om hulp te koppelen aan het aanbod voor ondersteuning dat er binnen de gemeente beschikbaar is.

DeOntmoeting2020De leden van De Ontmoeting proberen ook vooral langs digitale platformen contact met elkaar te houden. De Thuisbasis houdt de komende tijd diensten via ZOOM. Ook de International Christian Fellowship zet ontmoetingen op via digitale platforms. De vieringen op zondagmorgen zijn via de website te volgen.

TitusbrandsmaTVDe Rooms katholieke parochie kent Titus Brandsma Televisie. Deze pagina op de website van de parochie bevat diverse opnamen van Eucharistie- en andere vieringen. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen reguliere vieringen, maar de Johannes de Doperkerk is nu en dan wel open voor privé-gebed en voor het aansteken van een kaars. In een aangepaste vorm blijft er voor parochianen ook gelegenheid om te biechten.

Thuisvieren2020Binnen de de protestantse gemeente gaan de kerkdiensten in deze periode van coronacrisis in aangepaste vorm door, met alleen de dienstdoende predikant, ouderling, diaken, lector, organist en koster. Gemeenteleden kunnen de diensten van de Vredehorst en de Bevrijdingskerk via de website of via kerkdienstgemist beluisteren.

Op woensdagavond en om 20.00 uur wordt vanuit de wijkgemeente Lukas in deze coronaperiode een Lukasuur gehouden. Het is een uur met overdenkingen, muziek en gebed, waarin één van de voorgangers samen met één van de kerkmusici een thema behandelt. Gemeenteleden worden opgeroepen om teksten, liederen, gedichten,  muzieksuggesties, een gedachte, een herinnering of wensen aan te reiken. Het uur is te beluisteren via de website en ook via kerkdienstgemist.