Midweekvieringen in Torckdael

Er worden sinds kort in de locatie Torckdael van zorgondernemer Opella weekvieringen gehouden. Het zijn midweekvieringen. Op 1 november vond er een eerste viering plaats. Het is bedoeling dat deze vanaf nu iedere derde woensdag van de maand van 15.30 tot circa 16.30 uur plaats gaan vinden. De vieringen sluiten aan bij de ouderen die wonen op Torckdael en voorzien in hun behoefte aan zingeving. Muziek en zingen staan centraal. er worden oude, bekende liederen gezongen worden zodat er ook bij mensen met dementie herkenning optreedt. Er is een korte overdenking. De gehele viering duurt ongeveer 45 minuten.

torckdael-wageningen-exterieur-cam-011-2.1024x362x1

Mattanja Tanis, die de vieringen coördineert, is nog op zoek naar mensen die mee willen helpen om de vieringen tot een succes te maken. Ze zoekt mensen die willen voorgaan en daarnaast vrijwilligers die bewoners ophalen, tijdens de viering erbij blijven om, waar nodig, te ondersteunen en na afloop weer mensen terug brengen naar de groep. Ook is er behoefte aan iemand die de elektrische piano kan bespelen om de samenzang te begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Froukje Davidse, Pastoraal medewerker via 06-33186218 of pastoraal@opella.nl.