Nieuwe fase voor KerkNet Wageningen

Vanaf 1 januari 2016 is het nieuwe KerkNet Wageningen gestart. Het informele platform waarin 12 Christelijke kerken en geloofsgemeenschappen contacten onderhouden heeft aan betekenis gewonnen nu de Wageningse Raad van Kerken in Wageningen is opgeheven. Op veel terreinen heeft er in de afgelopen jaar meer interkerkelijke ontmoeting plaatsgevonden. Het biedt een goede basis om dit binnen één organisatie voort te zetten. Dat gebeurt binnen KerkNet Wageningen.

De Raad van Kerken in Wageningen kende een geschiedenis van meer dan 45 jaar. Het betrof een samenwerkingsverband van 4 Wageningse kerken. Sinds enkele jaren bestaat daarnaast ook het KerkNet Wageningen, waar 12 kerken en geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten en informatie met elkaar delen. In KerkNet Wageningen zijn de volgende geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd:

 • ABC Evangeliegemeente Salem
 • Amazing Grace Parish of the RCCG
 • Apostolisch Genootschap
 • Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg
 • Baptistengemeente De Ontmoeting
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • Hersteld Apostolische Zendingkerk
 • International Christian Fellowship
 • Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Protestantse Gemeente te Wageningen
 • RK Geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper Geboorte/Verrijzenis des Heren, locatie van de RK Parochie z. Titus Brandsma
 • Vineyard Wageningen

De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen geven sturing aan KerkNet. Daarvoor neemt namens iedere gemeenschap een afgevaardigde plaats in de ‘Vergadering van Sleutelfiguren’ die viermaal per jaar bijeenkomt. Door elkaar regelmatig binnen en buiten KerkNet te ontmoeten, raken mensen geïnformeerd over kerkelijke en interkerkelijke projecten en wellicht geïnspireerd om mee te doen, of nieuwe initiatieven te starten. Er vinden in Wageningen al tal van gezamenlijke activiteiten plaats. Zo zijn er mensen interkerkelijk actief op het gebied van:

 • Diaconale zaken rond WMO, begeleiding bij schuldenproblematiek, vluchtelingen en via Vakantiegeld Delen.
 • Ontmoeting met de samenleving via projecten als KomEet en inloopcentrum Markt 17.
 • Milieu en Schepping.
 • Vrede en verzoening (onder andere via het wekelijkse Coventrygebed).
 • Contacten met Hongarije.
 • Interkerkelijke vieringen (via het stadsgebed, in de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen, maar ook op 4 mei of via muziekgroepen en koren).
 • Jongerenwerk (via gezamenlijke projecten zoals de East Kids Club en de tienerclub YouChooze).

Er is een klein team dat de Vergadering van Sleutelfiguren en de voorzitter van KerkNet ondersteunt. Het team verzorgt het secretariaat, beheert de kas en verzorgt de PR en communicatie.