Nieuwe Kerkwijzer

Voor mensen die nieuw in Wageningen komen wonen kan het lastig zijn om een overzicht te krijgen van het kerkelijk landschap, zeker wanneer je vanuit het buitenland komt. Enkele jaren geleden is door KerkNet om die reden een Kerkwijzer ontwikkeld, een brochure waarin een overzicht wordt gegeven van alle bij het platform aangesloten geloofsgemeenschappen, de locatie waar ze op zondag hun vieringen houden en het aanvangstijdstip. Ook staan in de Kerkwijzer korte beschrijvingen van elke gemeenschap, contactgegevens en verwijzingen naar websites.

De brochure is bijvoorbeeld verspreid onder studenten tijdens Algemene Introductiedagen en ligt in de asielzoekerscentra en in een aantal openbare gelegenheden. Omdat de gegevens niet helemaal actueel meer waren is de Kerkwijzer recent vernieuwd. Er is zowel een Nederlandse als een Engelse versie. De Kerkwijzer is ook te vinden op de website van KerkNet