Nieuwe opzet voor Wageningse Adviesraden

wageningse-wielDe decentralisatie van het beleid van de overheid voor zorg, hulp en ondersteuning heeft als gevolg, dat de beslissingen erover veel meer op gemeentelijk niveau worden genomen. Er zijn in Wageningen adviesraden, waarin een aantal inwoners met de gemeente meedenken en meepraten over de uitvoering van het beleid. Het gaat deels om mensen die zelf afhankelijk zijn van zorg, maar ook om andere betrokkenen. Deze zomer wordt het stelsel van adviesraden herzien. Er komt een Adviesraad Samenleving met een sterke focus op het beleid en een Cliëntenraad Samenleving die vooral kijkt hoe het beleid in de praktijk werkt en hoe het uitpakt voor degenen die er van afhankelijk zijn.

Als voorganger van de Cliëntenraad Samenleving kan de Cliëntenraad WWB beschouwd worden; eind juni had de Cliëntenraad WWB zijn laatste vergadering. Een tiental jaren vertegenwoordigde Henk Bontius de kerken in deze Cliëntenraad. Hij speelde er een belangrijke bemiddelende rol. Vanwege zijn gezondheid gaat Henk er mee stoppen.

Kerkgemeenschappen vormen belangrijke netwerken van onderlinge zorg. Daarom zou het goed zijn als weer vanuit de kerken een of meer personen aan deze Adviesraden zouden deelnemen. In de Wmo/WI Adviesraad was Eveline van der Vinne lid vanuit de kerken. De overgang naar de Adviesraad Samenleving betekent dat daar ook open plaatsen zijn. Ook daarvoor kan men zich deze zomer aanmelden. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jaap Schouls.