Nieuwe secretaris voor KerkNet

Rikje van de Weerd is op 17 juni door de vergadering van Sleutelfiguren geïnstalleerd als de nieuwe secretaris van KerkNet. Zij volgt in die functie Henk van Schaik op, die vanaf de oprichting van dit interkerkelijke platform in 2016, het secretariaat heeft verzorgd.

Rikje van de Weerd komt uit de Vineyardgemeente. Ze wordt erg enthousiast van dingen die in interkerkelijk verband tot stand worden gebracht en is graag bezig met verbinden en organiseren. Daar geeft ze momenteel bijvoorbeeld al invulling aan binnen het bestuur van de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten WSIDA, de parapluorganisatie voor het Noodfonds Wageningen en het fonds Vakantiegeld Delen.

De secretaris van KerkNet bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen van sleutelfiguren voor en is het eerste aanspreekpunt voor personen en organisaties buiten KerkNet. Samen met de voorzitter vertegenwoordigt de secretaris KerkNet naar buiten. Het is een functie die niet door één van de sleutelfiguren wordt ingevuld.

Henk van Schaik heeft zich enorm ingezet voor de interkerkelijke samenwerking in Wageningen. Als laatste voorzitter van de Raad van Kerken in Wageningen heeft hij samen met zijn voorganger Martin Keibets een belangrijke basis gelegd voor de totstandkoming van het veel bredere platform KerkNet.

Vanuit KerkNet en via verschillende interkerkelijke werkgroepen heeft Henk van Schaik tal van initiatieven ontplooid, waardevolle contacten gelegd en ‘de kerken’ als gewaardeerde gespreks- of samenwerkingspartner aan tafel gebracht. Ook verzette hij enorm veel werk in het voorbereiden van de Week van gebed voor eenheid, zoals die jaarlijks in januari wordt gehouden.

Binnen de vergadering van sleutelfiguren is er enorm veel waardering voor wat Henk van Schaik binnen KerkNet heeft gedaan. Tegelijkertijd is er veel blijdschap dat Rikje van de Weerd bereid is gevonden om zich als secretaris aan KerkNet te verbinden.