Nieuwe sleutelfiguren in KerkNet

Tijdens de vergadering van KerkNet op donderdag 14 september in het gebouw van de Hersteld Apostolische Zendingskerk werden de Evangeliegemeente Salem en Vineyardgemeente vertegenwoordigd door nieuwe sleutelfiguren.

Jan van der Lee volgt Judith Westerink op als vertegenwoordiger van de Evangeliegemeente Salem. Judith Westerink heeft haar geloofsgemeenschap vanaf de start als sleutelfiguur vertegenwoordigd. Ze was gedurende een periode van 2 jaar voorzitter van KerkNet. Daarnaast werkte ze actief mee aan verschillende interkerkelijke vieringen en stond ze aan de basis van de interkerkelijke picknick die de afgelopen twee jaar in het Arboretum werd gehouden.

Anna Schippers is de opvolger van Herman van Eck, die ruim 7 jaar als vertegenwoordiger van Vineyard de vergaderingen van sleutelfiguren heeft bijgewoond. Hij was ook al actief betrokken bij de totstandkoming van KerkNet. Zijn opvolger Anna Schippers maakt deel uit van leidersteam van de gemeente dat voorganger Menno Helmus ondersteund.

De Protestantse gemeente is wel op zoek geweest naar een nieuwe sleutelfiguur maar deze is niet gevonden. De kerkenraad geeft er daarom de voorkeur aan om geen vaste sleutelfiguur naar de vergaderingen van KerkNet af te vaardigen, maar telkens iemand die deel uitmaakt van de algemene kerkenraad. De afgelopen vergadering werd de gemeente telkens vertegenwoordigd door Hennie Dolstra, scriba van de algemene kerkenraad.

Albert Heller, sleutelfiguur namens de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Wageniburcht’ heeft ook aangegeven dat hij stopt in deze rol. Met name rond de interkerkelijke viering van begin dit jaar heeft hij veel werk verzet. Wie Albert Heller als vertegenwoordiger van zijn gemeente gaat opvolgen is nog niet bekend.