Nieuwe sleutelfiguren in KerkNet

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet van donderdag 21 maart waren met Werner Hendrickx, Els Koek en Albert Heller drie mensen aanwezig die hun kerkgenootschap voor het eerst vertegenwoordigden.

Werner Hendrickx vertegenwoordigt de Wageningse rooms-katholieke gemeenschap in KerkNet. Hij volgt Peter Abspoel op. Werner Hendrickx is penningmeester van de Wageningse locatieraad van de parochie Z. Titus Brandsma.

Namens de Arboretumkerk – Vrijzinning op weg is Els Koek de nieuwe sleutelfiguur in KerkNet. Zij heeft veel ervaring in interkerkelijke samenwerking via de Raad van Kerken in Wassenaar waar ze eerder woonde. Ook was zij in Wageningen al actief betrokken bij de voorbereiding van de laatste interkerkelijke viering in januari. Els Koek is de opvolger van José Kok.

Albert Heller bezoekt de vergadering van sleutelfiguren namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hij is de opvolger van Evert de Bruine die op 28 november vorig jaar is overleden. Albert Heller kwam vanwege zijn studie aan de CHE naar deze regio en woont inmiddels circa 10 jaar in Wageningen. Sindsdien is hij ook een actief lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.