Nieuwe voorganger voor Protestantse gemeente

Zondag 10 maart vond in een volle Bevrijdingskerk de intrededienst plaats van ds. Ina Veldhuizen. Zij werd door ds. Nico Sjoer als voorganger verbonden aan de wijkgemeente Lukas van de Protestantse Gemeente. Het was een vreugdevolle viering met veel muziek en zang. De lezing was uit Johannes 6:1-15 over de vijf broden en 2 vissen, waar Jezus zijn zegen over uitspreekt en Gods overweldigende overvloed duidelijk maakt.

Dominee Veldhuizen vult de vacature in die in de wijkgemeente was ontstaan na het vertrek van ds. Erica Hoebe naar Leusden. Ze was 11 jaar predikant in Doetinchem en daarvoor was ze verbonden aan de Protestantse Gemeente van Wormer. Ook werkte ze als docent godsdienst en levensbeschouwing aan het Hermann Wesselinkcollege in Amstelveen.

Na de viering en de koffie met wat lekkers volgde nog een informeel programma waarbij de gemeente Ina en haar partner Annelies wat beter konden leren kennen en zij zich omgekeerd een wat beter beeld konden vormen van hun nieuwe wijkgemeente. Dat gebeurde onder andere via het spelen van een ‘Wie-is-Lukas-wie-is-Ina-quiz’.

Het werk van de beroepingscommissie is met komst van ds. Veldhuizen nog niet afgerond. Komende zomer gaat ds. Nico Sjoer met emeritaat. De zoektocht om een goede invulling te geven aan zijn opvolging is gestart. Verder is de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente op zoek naar een studentenpastor die de vacature zal invullen die sinds ontstaan na het het vertrek van Scarlet Zegwaard.