Nieuwe voorganger voor wijkgemeente Johannes

De kerkenraad van de wijkgemeente Johannes van de protestantse gemeente is erg dankbaar en blij dat dominee Willem Jan Dekker het beroep dat de gemeente op hem uitbracht heeft aangenomen. Dominee Dekker is sinds 2012 verbonden aan de Sint-Joriskerk in Amersfoort waar een hervormde wijkgemeente samenkomt. De wijkgemeente heeft een eigen identiteit te midden van de andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort en rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Na afronding van een studie theologie in Utrecht was dominee Dekker eerder verbonden aan gemeenten in Molenaarsgraaf, Reeuwijk en Delft.

Op zondag 3 september neemt dominee Dekker afscheid in Amersfoort en op zondag 24 september wordt hij verbonden aan de wijkgemeente Johannes in Wageningen. De bevestigingsdienst is op zondagochtend om 9:30 uur waarin zijn zwager, ds Schuurman uit Putten, zal voorgaan. De intrededienst van de nieuwe dominee is in de middag om 14:30 uur. Beide diensten zijn in de Grote Kerk op de Markt.

In de wijkgemeente Lukas van de protestantse gemeente is een beroepingscommissie druk bezig met de werving van een nieuwe predikant voor invulling van de vacante plek die is ontstaan door het vertrek van dominee Erica Hoebe naar Leusden. De leden hebben zich gebogen over het opstellen van het profiel en de vacaturetekst. De noodzakelijke formele toestemming van de classis om de procedure te starten is verleend. Het betekent dat de vacature de komende tijd kan worden verspreid.

Ter overbrugging van de periode tot de intrede van een nieuwe dominee krijgt dominee Sjoer ondersteuning van dominee Wijke Greijdanus. Zij is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Doetinchem en is vanaf 15 april voor 10 uur per week als ambulant predikant in de wijkgemeente Lukas werkzaam. Zij zal op het gebied van pastoraat en eredienst de vacaturetijd mee helpen overbruggen totdat er een nieuwe predikant gevonden is voor de gemeente.