Nieuwe voorgangers in Wageningen

Zondag 5 november vond in de Wagenburcht de intrededienst plaats van dominee Eiso Venema. Hij werd daarbij verbonden aan de gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk die hier op zondag samenkomt. De dominee deed de beloften en kreeg de zegen in een feestelijke viering waarin hij samen voorging met dominee Ulbe van der Meer uit Ede. Dominee Venema komt over van de Ontmoetingskerk in Tilburg waar hij sinds 2007 voorganger was. Eerder was hij jaren dominee in het Groningse Loppersum. De gemeente Van de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Wagenburcht had sinds de zomer van 2021 geen vaste voorganger, na het vertrek van dominee Albert Balk naar Amersfoort.

De wijkgemeente Lukas van de Protestantse Gemeente heeft een beroep uitgebracht op ds Ina Veldhuizen en zij heeft dat aanvaard. Haar intrededienst in de Bevrijdingskerk is gepland op zondagochtend 10 maart. Ze vult de vacature in die in ontstaan na het vertrek van dominee Erica Hoebe naar Leusden. Dominee Veldhuizen is 11 jaar predikant in Doetinchem. Dat is haar tweede gemeente. Eerder was ze verbonden aan de Protestantse Gemeente van Wormer en werkte ze als docent godsdienst en levensbeschouwing aan het Hermann Wesselinkcollege in Amstelveen. Ina Veldhuizen woont samen met haar partner Annelies.