Nieuwe voorzitter voor KerkNet

IMG_1158

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 20 september heeft Jaap Ketelaar het voorzitterschap van KerkNet overgedragen aan Judith Westerink. Jaap Ketelaar, voorganger van De Ontmoeting en sleutelfiguur namens zijn gemeente, heeft het voorzitterschap van KerkNet gedurende ruim 2,5 jaar bekleed. Hij kijkt met dankbaarheid terug op die periode en stelt vast dat de onderlinge relaties tussen mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen sterker zijn geworden. Om Jaap Ketelaar voor zijn inspanningen te bedanken hadden alle sleutelfiguren één of meer bloemen meegebracht. Daarmee werd een boeket gevormd dat de veelkleurigheid van KerkNet symboliseert. Judith Westerink mocht het als nieuwe voorzitter aan Jaap Ketelaar overhandigen. Zij vertegenwoordigt de Evangeliegemeente ABC Salem binnen KerkNet. Ze sprak de hoop uit dat hetgeen binnen KerkNet is ontstaan bestendigd mag worden en verder uitgebouwd.