Nieuwe werkgroep Vakantiegeld Delen

Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen.

Rein van Eck, Marianne Rooseboom en Tiny Tazelaar hebben 20 jaar de werkgroep Vakantiegeld Delen verzorgd. In die periode hebben zij veel werk verzet. Zij hebben aangegeven hun taak graag te willen overdragen aan een nieuw team en dat is gelukt. Matthijs Sierink, Maria van Schaijik en Joke de Jong hebben het stokje van hen overgenomen.

De werkgroep zet jaarlijks een campagne op om met name in de periode dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd, binnen de kerken geld in te zamelen, zodat mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap een kans kan worden geboden om een dagje uit of een weekje op vakantie te gaan. Naast de fondswerving, beoordeelt de werkgroep de aanvragen voor steun uit het fonds. Soms gaan ze ook actief op zoek naar mensen die er voor in aanmerking komen.

Bijdragen zijn altijd welkom op IBAN NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantiegeld Delen te Wageningen.