Nieuwe wijkgemeente Johannes in de Protestantse gemeente

Grote KerkVanaf zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag, zijn de wijkgemeenten Markus en Mattheus van de Protestantse gemeente in Wageningen samen verder gegaan als nieuwe wijkgemeente Johannes. Dat gebeurde in feestelijke viering in de Grote Kerk. De wijkgemeente Mattheüs had zijn oorsprong in de Gereformeerde bond binnen de Hervormde kerk. De wijkgemeente Markus vertegenwoordigde de confessionele stroming binnen de Hervormde kerk. Zij werkten al veel samen. Zo hadden de gemeenten al één kerkenraad en was dominee Versluis al enige tijd aan beide wijkgemeenten verbonden. Ook was er op zondagavond al een gezamenlijke viering. Alleen op de zondagochtend vonden er nog gescheiden kerkdiensten plaats.

VredehorstDe nieuwe wijkgemeente Johannes heeft de ochtendviering op zondag om 9:30 uur in de Grote Kerk. De avonddiensten worden om 18.30 uur in ‘De Vredehorst’ gehouden. Dominee Versluis is de predikant van de gemeente en hij wordt pastoraal ondersteund door dominee Groeneveld.

Op de website van de Protestantse gemeente te Wageningen wordt het profiel van de wijkgemeente Johannes als volgt omschreven:

“In onze gemeente staat de Woordverkondiging centraal die cirkelt rondom Christus, Zijn verzoenend lijden en sterven en Zijn opstanding. Verder staan in de Woordverkondiging de begrippen centraal als bekering, wedergeboorte, groeien in geloof en een persoonlijke relatie met God. Als gemeente voelen wij ons verbonden met de klassieke belijdenisgeschriften en met de gereformeerde traditie van de kerk.

In onze gemeente nemen de doordeweekse activiteiten (Alpha-cursus, Bijbelkring, gebedskring) een belangrijke plaats in. Gemeenteleden ontmoeten elkaar zo in kleinere groepen.

Getuigen, persoonlijk, maar ook via zending en evangelisatie, is een taak die ons allen aangaat. Getuigen gaat via woord en daad (liefde tot de naaste). Het is ‘de grote opdracht’ van onze Heiland, de Heere Jezus aan ons. Het gaat er immers om dat alle mensen Christus leren kennen.”