WSIDA start initiatiefgroep en fonds Energiegeld Delen

Energiearmoede gaat Wageningen helaas niet voorbij. Deze vorm van armoede is het probleem dat mensen hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. De huidige extreem hoge gasprijs maakt dit probleem zeer acuut. Met name mensen met de laagste inkomens worden financieel zwaar getroffen. Vaak zijn de getroffenen voor isolerende maatregelen afhankelijk van een huurbaas.

De landelijke overheid heeft besloten ieder huishouden een compensatie uit te keren via een tijdelijke extra belastingkorting en een belastingverlaging op het energietarief. Gemiddeld is dit 400 euro per huishouden. Voor sommige huishoudens blijkt dit bedrag te laag, terwijl andere huishoudens het kunnen missen. Om getroffenen hulp te bieden, is de Wageningse Stichting voor interkerkelijke diaconale initiatieven (WSIDA) een initiatiefgroep en fonds Energiegeld Delen gestart.

Vanuit WSIDA opereren al het Noodfonds Wageningen en Vakantiegeld delen. De werving voor het fonds Energiegeld Delen is inmiddels gestart via een oproep binnen een aantal kerken en heeft al een aantal donaties opgeleverd. Het doel is mensen die een hulpaanvraag doen zo eerlijk en goed mogelijk te helpen. Ook wordt er gekeken of mensen geholpen kunnen worden om maatregelen te nemen die leiden tot een lager energieverbruik. Daarom wordt er samenwerking gezocht met de gemeente en verschillende energie-initiatieven.

De initiatiefgroep Energiegeld Delen wil alle Wageningers die geld kunnen missen op gaan roepen om een bedrag van 400 euro of een deel daarvan te doneren aan het fonds. U kunt nu al een gift overmaken naar NL58 RABO 0324 5034 90 t.n.v. WSIDA o.v.v. Energiearmoede. Meer informatie over het vergelijkbare Noodfonds is te vinden op www.noodfondswageningen.nl. Vragen kunnen gemaild worden naar energiegelddelen@wsida.nl.