Noodfonds Wageningen

De Wageningse kerken hebben het initiatief genomen om een noodfonds op te richten. Dit noodfonds richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van de eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er ook zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn. Het noodfonds is een initiatief van de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA).

noodfondsDe werkgroep Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Wageningen voert het praktische werk van het noodfonds uit. Dat is het behandelen van aanvragen, bezoeken afleggen bij mogelijke cliënten en overleg met het bestuur over uitzonderlijke hulpaanvragen en terugkoppeling over de praktijk richting het bestuur, zodat het beleid goed op de praktijk is afgestemd.

Personen melden zich via de Wageningse kerken of melden zich direct bij het noodfonds Wageningen. Er volgt een bezoek van een paar leden van de werkgroep, bij voorkeur op het thuisadres van de aanvrager. Privacy blijft bij deze contacten gewaarborgd. Bij het contact wordt eerst nagegaan of doorverwijzing naar voorliggende voorzieningen mogelijk is.

Meer informatie is te vinden op de eigen website van het Noodfonds Wageningen.