Oekraïners in Wageningen

De aandacht in de media voor de Russische inval in Oekraïne lijkt te verslappen maar de oorlog in het land is nog volop gaande. Er zijn al 6 miljoen inwoners ontheemd geraakt en 4 miljoen Oekraïners zijn naar het buitenland gevlucht, waarvan circa 60.000 naar Nederland. In Wageningen worden ongeveer 200 mensen uit Oekraïne opgevangen.

In Wageningen coördineert het samenwerkingsverband WelSaam de opvang. Verschillende kerkgenootschappen zochten in maart contact met WelSaam en helpen op verschillende manieren. Er zijn mensen die thuis vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden, terwijl er ook veel mensen zich op een andere manier als vrijwilliger aanboden. Het Steunfonds, opgezet vanuit de kerken ontving enkele duizenden euro’s om de eerste nood te lenigen. De Arboretumkerk Vrijzinnig op weg besloot een huis te huren en in te richten voor Oekraïners.

WelSaam heeft de gastgezinnen gevraagd om voor een periode van 3 maanden onderdak te bieden. Over het algemeen verloopt de opvang in gastgezinnen prima, mede door de grote inzet van de gastgezinnen en de aan hen gekoppelde begeleiders. Begin augustus is voor de meeste gastadressen de periode van drie maanden verstreken. De hoop is dat de vluchtelingen die worden opgevangen, zoveel mogelijk in Wageningen kunnen blijven. Maar er is voorlopig geen uitzicht op extra definitieve huisvesting. Daarom wordt geijverd voor nog eens drie maanden particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen en blijft WelSaam op zoek naar gastgezinnen.

Er is bij WelSaam, los van het bieden van onderdak, nog allerlei andere vormen van hulp aangeboden, maar daar wordt tot dusver vrij beperkt gebruik van gemaakt. Mensen willen vooral graag aan het werk en die ruimte is er voor hen. Daarnaast is er enige belangstelling voor taalcursussen. Een bijzondere groep vormen de mensen uit derde landen die in Oekraïne verbleven toen daar de oorlog uitbrak. Het zijn bijvoorbeeld studenten of mensen met een medisch beroep, die dat graag in Nederland zouden voortzetten, maar dat blijkt erg lastig.

Op kerkelijk vlak zijn er hier en daar wat contacten gelegd en activiteiten opgezet. Vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Ede zijn mensen uit Oekraïne opgehaald vanaf de grens met Hongarije die nu in Ede, Bennekom en ook in Wageningen wonen. Wekelijks is er een bijeenkomst voor deze groep in Ede. Binnen de Evangeliegemeente Salem zijn mensen die tolken in het Oekraïens of Russisch en er zijn mensen vrijwillig of professioneel betrokken bij stichting Worldpartners, een organisatie die momenteel hulp levert aan Oekraïne, met name door middel van voedseldistributie. Via het Diaconaal Platform heeft het Leger des Heils gemeld dat kleding, schoenen en speelgoed kunnen worden afgegeven bestemd voor mensen die vanuit Oekraïne zijn gevlucht.

De Diaconie van de protestantse gemeente heeft een klein team ‘Stand-by Oekraïners’ gevormd, dat een schakel probeert te zijn tussen Welsaam en de gemeenteleden van de kerk. Het team informeert gemeenteleden en probeert een ‘tweede schil’ van gemeenteleden te organiseren die hand en spandiensten kan verrichten voor mensen die in hun huis direct opvang bieden aan vluchtelingen. In samenwerking met Welkom in Wageningen was er op 20 april een vrijwilligersavond voor iedereen die zich wil inzetten voor de Oekraïense vluchtelingen.

Een kleine groep Oekraïners vierde zondag 24 april het Oekraïens Paasfeest in de Bevrijdingskerk met muziek, zang en een gezamenlijke maaltijd. Ook enkele mensen uit de Lukasgemeente konden die viering bijwonen.