Oekraïners in Wageningen

De organisatie Welkom in Wageningen ondersteunt ongeveer 60 vluchtelingen uit Oekraïne die vanaf maart 2022 opgevangen en ondergebracht zijn bij Wageningse gastgezinnen. Voor ieder gastgezin en de daar onder gebrachte vluchtelingen is een begeleider vanuit Welkom in Wageningen toegewezen. Deze begeleider is de vraagbaak voor zowel de vluchtelingen als het gastgezin voor allerlei praktische kwesties. Dat kan variëren van het regelen van een huisarts, zoeken van antwoorden bij vragen over inkomen en werk, het regelen van de registratie bij gemeente en IND tot het beantwoorden van vragen over scholen en kinderen. Naast de groep begeleiders zijn er nog vrijwilligers actief op incidentele basis. Zij begeleiden bijvoorbeeld mensen naar diverse vormen van zorg, helpen vluchtelingen met taalcursussen, zetten een opknap- en uitleenprogramma voor fietsen op, of organiseren specifieke activiteiten voor vrouwen. In het beschikbare ondersteuningsteam van Welkom in Wageningen is na tien maanden enig verloop zichtbaar en het team kan daarom aanvulling gebruiken.

In december zijn bijna alle vluchtelingen die tot dan toe bij gastgezinnen woonden, verhuisd naar een aantal chalets die extra geplaatst zijn op Toppark De Wielerbaan. Ruim 100 Oekraïners wonen daar in circa 30 chalets. Welkom in Wageningen wil ook in de nieuwe situatie begeleiding blijven aanbieden en ook voor de Oekraïners die op de locaties op Mondriaanlaan 48 en Nude 1-3 zijn gehuisvest.

Het gaat om een kwetsbare groep mensen, die in veel onzekerheid verkeren over de situatie in hun land, met hun familie die daar is achtergebleven, die niet precies weten wat de toekomst hen zal brengen, die hun weg aan het zoeken zijn in Nederland met al zijn regels, procedures en cultuur. Welkom in Wageningen kan dus nog versterking gebruiken en brengt dat ook graag binnen de kerken onder de aandacht. Mensen kunnen zich aanmelden via welkominwageningen@gmail.com of via het mobiele nummer: 06 2252 7690.