Ondersteunend team

De vergadering van sleutelfiguren van KerkNet beschikt over een ondersteunend team van 3 mensen bestaande uit een secretaris, een penningmeester en een medewerker voor PR-zaken. De secretaris bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor, notuleert en is het eerste aanspreekpunt voor personen en organisaties buiten KerkNet. Samen met de voorzitter vertegenwoordigt de secretaris KerkNet naar buiten. De penningmeester maakt de begroting, beheert de kas en stelt de jaarrekening voor KerkNet op en legt daarover verantwoording af in de vergadering van sleutelfiguren. De PR-medewerker verzorgt de website en voert de redactie over een elektronische nieuwsbrief die 4 maal per jaar wordt verspreid.

Het ondersteunend team bestaat momenteel uit:

   Rikje van de Weerd  – secretaris

SONY DSC   Dirk Visser – penningmeester

SONY DSC   Wim te Winkel – PR en communicatie