Ongerustheid over pastorale zorg in Pieter Pauw

Heel onverwacht heeft dominee Egbert Van Dalen per 1 mei moeten stoppen als geestelijk verzorger binnen verpleeghuis Pieter Pauw. Zorgorganisatie Vilente wil de geestelijke verzorging anders inrichten en daarmee is zijn baan komen te vervallen. Voor bewoners en vrijwilligers in Pieter Pauw kwam dit heel onverwacht.

pieter-pauwIn de kerkenraad van de Protestantse Gemeente bestaan zorgen over de toekomst van de geestelijke zorg in Pieter Pauw. Iedere zondag vindt daar om 15.00 uur een viering plaats. Daarnaast kreeg de pastorale zorg invulling door alle gesprekken die Egbert van Dalen met de bewoners voerde. Hij had niet alleen contact met kerkleden, maar ook met mensen die niet aan een bepaalde geloofsgemeenschap verbonden zijn.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente wil per brief contact zoeken met de raad van bestuur van Vilente om aan te geven dat de gang van zaken en onduidelijkheid rond het afscheid van Egbert van Dalen wordt betreurd en waarbij wordt gevraagd om de pastorale zorg en kerkdiensten te verankeren in beleid, ook met het oog op de toekomst. In de laatste vergadering van sleutelfiguren van KerkNet kwam de vraag aan de orde of er kerken en geloofsgemeenschappen zijn die een brief van de Protestantse Gemeente mede zouden willen ondertekenen.

Niet alle gemeenschappen hebben vergelijkbare contacten in Pieter Pauw, maar er zijn verschillende kerken waar ook bezorgde signalen van zijn ontvangen van vrijwilligers over  de toekomst van de geestelijke verzorging binnen de zorglocatie. In de vergadering werd afgesproken dat vanuit de Protestantse Gemeente het voortouw wordt genomen voor een conceptbrief richting Vilente, dat deze vervolgens via de sleutelfiguren van KerkNet wordt voorgelegd aan alle kerkenraden en besturen van geloofsgemeenschappen wordt voorgelegd en dat iedere gemeenschap bepaalt of de brief mede wordt ondertekend.