Online meevieren

Vanwege de coronamaatregelen zijn kerken in Wageningen momenteel maar heel beperkt toegankelijk voor het bijwonen van vieringen. Vrijwel alle geloofsgemeenschappen in Wageningen hebben technische voorzieningen getroffen waardoor er thuis vanachter de computer meegevierd kan worden en je je toch als gemeente met elkaar verbonden weet. Het geeft bovendien de mogelijkheid om een gemiste viering nog achteraf te bekijken of te beluisteren en om ook eens kennis te maken met vormen van vieren buiten de eigen geloofsgemeenschap.

Op de website van KerkNet Wageningen is van alle geloofsgemeenschappen in Wageningen te vinden wanneer vieringen plaatsvinden en hoe deze ook online meebeleefd kunnen worden.