Ontmoeten

Ontmoeting vormt een belangrijke basis voor alle kerken en geloofsgemeenschappen. KerkNet is opgezet om de ontmoeting tussen mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen te stimuleren en te faciliteren. Kerken zoeken ook op tal van plekken het contact de samenleving op. Soms gebeurt dat in een interkerkelijke samenwerking zoals voor het inloopcentrum Markt 17 of het maaltijdproject KomEet. Jongeren ontmoeten elkaar onder andere in East Kids Club en de tienerclub YouChooze. Een heel bijzonder contact is ook de uitwisseling met de Hongaarse partnergemeente Gödölö. Een aantal kerkgemeenschappen binnen KerkNet hecht ook sterk aan contacten met andere levensbeschouwingen en religies om bijvoorbeeld met elkaar te spreken over verbindende thema’s. Dat gebeurt binnen het Platform voor Levensbeschouwingen Religies.