Ontmoeting bij het Leger des Heils

Het Leger des Heils is niet aangesloten bij KerkNet Wageningen. De geloofsgemeenschap staat erg open voor interkerkelijke samenwerking, maar heeft niet een apart korps in Wageningen. De Wageningse leden behoren tot het Korps Valleistreek dat samenkomt in Ede. Het Leger des Heils heeft in Wageningen wel een dienstcentrum en ontmoetingswinkel aan de Kamerlingh Onnesstraat. De ruimte wordt vooral gebruikt voor kledingverkoop en om ontmoeting en gesprekken tot stand te brengen.

Een vast onderdeel van het weekprogramma van het Leger des Heils in Wageningen ontmoetingswinkel is de rubriek ‘Aan tafel’. Korpsofficier Jolanda Fennema-Strijk gaat dan met mensen in gesprek over een geloofsthema. Vanwege coronamaatregelen kon dat de afgelopen tijd niet de gebruikelijke invulling krijgen. Er werden één op één gesprekken gehouden die nog via Facebook zijn te bekijken.

Het Leger de Heils houdt ook aparte ontmoetingsbijenkomsten voor jonge ouders en kleuters. Er vinden momenteel gesprekken plaats om samen met ‘Kind aan huis’ van Solidez, verloskundepraktijk De Bakermat en inloopcentrum Markt 17 de krachten te bundelen en gezamenlijk een wekelijks ‘Baby- en kleutercafé’ op te zetten in Markt 17.