Open kerken

Verschillende Wageningse geloofsgemeenschappen zoeken naar mogelijkheden om de drempel voor mensen die de kerk nog niet zo goed kennen te verlagen. De protestantse gemeente heeft daar een commissie ‘Grote Kerk’ voor opgezet. De rooms-katholieke parochie wil elke eerste zaterdag van de maand de Johannes de Doperkerk openstellen en experimenteert met ‘Open deur’-vieringen. Ook andere gemeenschappen zien in het verstevigen van het contact met bewoners van de wijk waarin ze op zondag samenkomen een speerpunt.

De protestantse gemeente wil door middel van een goed gebruik van de Grote Kerk op zondagmiddagen een breed publiek bereiken. Het plan is om de kerk op den duur steeds vaker open te stellen op zondagmiddagen, door bijzondere vieringen te organiseren en door prachtige kerkmuziek aan te bieden in de vorm van uitvoeringen. De kerk zal op alle koopzondagmiddagen open zijn. Er is dan een gastvrouw, gastheer of een pastor aanwezig voor wie een praatje wil maken of een gesprek wil.

De Johannes de Doperkerk is elke eerste zaterdag van de maand van 11.00 uur tot 17.00 uur open. Mensen kunnen er de stilte opzoeken, een kaarsje branden en er is ruimte voor gesprek. Daarnaast wordt er een maaltijd met soep en brood aangeboden. De parochie wil daarnaast de experimenten met ‘Open deur’-vieringen voortzetten. Dit zijn vieringen met verschillende muziekstijlen, laagdrempelige preken en ruimte voor enige interactie. Hoewel de viering oorspronkelijk bedoeld was voor mensen die niets weten van de katholieke viering en vaak God net leren kennen, bleek al snel dat de nieuwe opzet vooral goed aansloot bij degenen die al wel iets weten van het geloof in Jezus en ook al iets hebben gezien van een viering. Een net iets andere doelgroep, maar even goed erg waardevol. Het pastoraal team heeft daarom samen met degenen die meehelpen het te organiseren de conclusie getrokken dat het goed is voort te bouwen op deze nieuw ingeslagen weg. De eerstvolgende ‘Open deur’ vieringen zijn op zondag 23 oktober en zondag 4 december.

Ook andere geloofsgemeenschappen willen graag het contact met bewoners van de wijk waarin ze op zondag samenkomen verstevigen. Amazing Grace Parish is blij om nu als eigenaar De Vredehorst te kunnen gebruiken. Het schept mogelijkheden voor nieuwe activiteiten en samenwerking om zo een betekenisvol onderdeel te zijn van de buurt. De Ontmoeting kiest er bewust voor om op zondag samen te komen in wijkcentrum De Pomhorst van Soldidez. De inzet is om in je eigen omgeving je leven te leven als christen, om kleine gemeenschappen te maken, met mensen die zelf niet naar een kerk gaan. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wil ook graag wat meer openheid naar mensen van buiten de kerk en wil de contacten met de bewoners in de wijk graag verstevigen. Wellicht kan daarbij worden samengewerkt met de Nederlandse Gereformeerde Kerk.