Openbare lezing ‘Zo zegt de Heere Heere!’

pnielkerkDonderdag 22 november vindt in de Pniëlkerk aan de Ghandistraat 2 in Veenendaal tweemaal een openbare lezing plaats georganiseerd vanuit de Hersteld Apostolische Zendingkerk met als titel ‘Zo zegt de Heere Heere!’Wat spreekt God in deze tijd? Er worden enkele openbaringen Gods besproken worden die betrekking hebben op Nederland en Europa.

De Heer vermaant ons en roept op tot bekering. In Zijn liefde en genade spreekt Hij tot ons en nodigt ons uit. Hij wil ons leiden en besturen door de Heilige Geest waardoor Hij Zich openbaart door het Woord der profetie. Ook nog in deze laatste tijd. De eerste maal is de lezing van 15.00 uur tot circa 17.00 uur. In de avond vangt de lezing aan om 20.00 uur en eindigt deze omstreeks 22.00 uur.

Meer informatie over de lezing treft is te vinden op: www.lezing.org. Ingeval van vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0318-634185 (of 06-40714445)
of 023-528 55 61 en via e-mail (jlmstraetemans@planet.nl).