Openingsviering week van gebed voor eenheid op zondag 21 januari

Van 21 tot 28 januari vindt de Week van gebed voor eenheid van christenen plaats. Het thema van 2024 luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.

In Wageningen start de Week van gebed met een interkerkelijke viering op zondagmiddag 21 januari in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. De aanvang is om 15.00 uur. Het is een mooie gelegenheid om de veelkleurigheid van de kerk in Wageningen te ervaren en iets meer te ervaren van de breedte van Gods liefde, samen met veel christenen wereldwijd. Dit jaar bereiden vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de International Catholic Community Wageningen de viering samen voor. Ze buigen zich samen over de liturgie, de muziek en de overweging. De viering is ook via YouTube te volgen.

De collecte krijgt een bestemming in Burkina Faso. Daar is onlangs een proefproject Solar Cooking KoZon geweest om met behulp van het lokale Rode Kruis apparaten te introduceren waarmee je met zonne-energie kunt koken. Er zijn plannen om dit project te verbreden in de nabijheid van een vluchtelingenkamp. U kunt dat steunen door deel te nemen aan de collecte via de QR-code hiernaast of door uw gift over te maken t.n.v. Kerknet Wageningen, NL42 INGB 0001 7753 34 o.v.v. week van gebed.

Parallel aan de viering in de Johannes de Doperkerk is er ook een interkerkelijke viering voor kinderen vanaf 4 tot 12 jaar in de Bevrijdingskerk. In de Johannes de Doperkerk is er ook een crèche waar ouders baby’s en peuters van 0 tot en met 3 jaar kunnen onderbrengen.