Over gebouwen

zoekenIn de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is het afgelopen jaar een aantal malen over kerkgebouwen gesproken. Veel geloofsgemeenschappen binnen KerkNet beschikken niet over een eigen gebouw. De Arboretumkerk wordt niet alleen door de eigen gemeente benut, maar ook door de Student Church. De Vineyardgemeente heeft de viering op zondagmiddag in de Bevrijdingskerk van de Protestantse gemeente en de Vredehorst wordt op zondagochtend benut door de Amazing Grace Parish.

Er zijn ook gemeenten die gebruik maken van het WICC, een wijkgebouw van Soldidez of een kantine van de korfbalvereniging, zoals de Evangeliegemeente Salem, de Nederlandse Gereformeerde Kerk, De Ontmoeting en het International Christian Fellowship doen. Dat verloopt in zijn algemeenheid naar tevredenheid, maar soms kan de situatie zich plots wijzigen en dan blijkt het niet eenvoudig een alternatieve locatie te vinden. Enkele gemeenten werden daar het afgelopen jaar mee geconfronteerd. Ook een gemeente die op de huidige locatie uit zijn jasje groeit heeft een probleem. Geschikte gebouwen zijn schaars zo blijkt en soms is ook de bestemming die op een pand rust een beletsel om een gebouw aan te kopen of te huren.

Er wordt binnen KerkNet gewerkt aan een inventarisatie van de behoeften en de beschikbare gebouwen. De uitkomsten zullen gebruikt worden bij het vinden van een oplossing.