Overdracht eigendom Markt 17

Het College van Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente heeft het eigendom van de begane grond van Markt 17 recent overgedragen aan het College van Diakenen. De eerste verdieping en studentenwoningen zijn al sinds 1993 het eigendom van het College van Diakenen. De diaconie is nu dus eigenaar van het volledige pand Markt 17 en 17A.

Diaconaat in de stad is een speerpunt van de diaconie. Markt 17/17a biedt grote mogelijkheden om aan dit speerpunt te werken onder andere door samenwerking met Vluchtelingenwerk Wageningen, Vluchtelingen Onder Dak, ISOFA/Schuldhulpmaatje en het inloopcentrum die allen het pand benutten. De centrale ligging van het gebouw in de stad biedt de mogelijkheid het werk van de diaconie zichtbaar te maken, zowel binnen de eigen Protestantse gemeente als daarbuiten.