Overeenstemming over verkoop Vredehorst

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente heeft overeenstemming bereikt met de Amazing Grace Parish over de verkoop van het gebouw de Vredehorst aan de Tarthorst. De definitieve overdracht moet nog plaatsvinden. Naar verwachting zal dat in februari plaatsvinden. Er is veel blijdschap over het bereikte akkoord.

Binnen de Protestantse gemeente was al eerder het principebesluit genomen om naar de toekomst toe de gewenste investeringen in menskracht niet te laten begrenzen vanwege hoge kosten voor het beheer van gebouwen. Vanwege de verbouwing van de Grote Kerk werd de verkoop van de Vredehorst enige tijd uitgesteld. Nu de Grote Kerk weer beschikbaar is voor vieringen kon de verkoop worden doorgezet. Het is daarbij zeer verheugend dat het gebouw met de nieuwe eigenaar een bestemming houdt waarbij mensen in Gods naam samen komen.

De Amazing Grace Parish was al huurder van de Vredehorst. De gemeente hield er al haar vieringen, gebedsbijeenkomsten en lof- en aanbiddingsavonden. Er is blijdschap dat dit kan worden voortgezet en de nieuwe mogelijkheden die er nu ontstaan voor uitbreiding van activiteiten en nieuwe vormen van samenwerking. De geloofsgemeenschap is ontstaan vanuit Nigeria en maakt deel uit van de Redeemed Christian Church of God. Er zijn in Nederland circa 25 gemeenten bij dezelfde kerk aangesloten.

De Amazing Grace Parish is missionair en diaconaal ingesteld. De gemeenschap in Wageningen geldt ook een beetje als een opleidingsplek. Veel mensen uit het buitenland, die voor werk of studie tijdelijk aan de Wageningen Universiteit verbonden zijn en meedraaien in de gemeente, gaan later aan de slag in een leidinggevende rol in de kerkgemeenschap in eigen land. De gemeente is ook actief in liefdadigheidswerk in samenwerking met lokale organisaties. Als multiculturele kerk wordt het als een opdracht beschouwd om buitenlanders te helpen in contact te komen met de stad Wageningen en Nederland in het algemeen.