Overleg ‘Student en kerk’

Een aantal Wageningse geloofsgemeenschappen is betrokken bij het overleg ‘Student en kerk’. Dat overleg wordt georganiseerd door de Wageningse studentenwerker Sjoerd van der Wielen van IFES Nederland. Het is een gesprek tussen de preasi van de vier christelijke verenigingen Ichtus, VGSW, CSFR, NSW en vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Nederlands gereformeerde Kerk, de Vineyardgemeente, Evangeliegemeente Salem en de Protestantse gemeente. Tijdens de laatste bijeenkomst, die begin december plaatsvond, was ook voorzitter Albert Willemsen vanuit KerkNet aanwezig. Tijdens de vergadering bleek dat er van zowel studenten als kerken een verlangen bestaat om nauwer bij elkaar betrokken te zijn. Er werden daar ook een paar concrete suggesties voor gedaan.

Er werd onder andere voorgesteld om het ‘kerkhoppen’ van de studentenverenigingen nog meer te faciliteren. Studenten gaan in groepen naar vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen, om zich te oriënteren op het kerkelijk landschap. Het is wellicht waardevol om als kerkgenootschap vooraf op de komst van een groep studenten voorbereid te zijn. Dat geeft bijvoorbeeld ruimte voor een speciaal welkom, een bijzonder element in de viering, of het organiseren van een nagesprek en nadere kennismaking na afloop. De studentenverenigingen gaan dat organiseren en de contacten daarvoor leggen.

Er werd ook wat meer in algemene zin gesproken over drempels die studenten kunnen ervaren om contact te leggen met een kerk of geloofsgemeenschap. Het is voor hen soms lastig voldoende informatie te vinden over vieringen en andere activiteiten die er plaatsvinden. De websites van geloofsgemeenschappen of die van KerkNet kunnen daar wellicht nog wat beter op worden ingericht.

In het overleg is ook gesproken over de mogelijkheid van een gastlidmaatschap van een student binnen een geloofsgemeenschap of kerk. Als gastlid ontvangt de student bijvoorbeeld wel al de mailings die binnen een gemeente verspreid worden, maar gelden er geen of nauwelijks financiële verplichtingen. Een student kan wanneer hij of zij dat wil ingeschreven blijven bij de geloofsgemeenschap thuis.