Pastoor Henri ten Have 25 jaar priester

Op zondag 24 oktober was het 25 jaar geleden dat pastoor Henri ten Have tot priester werd gewijd. Daar werd bij stil gestaan in een bijzondere eucharistieviering in de Johannes de Doperkerk, waarbij emeritus-hoogleraar praktische theologie Jozef Wissink de overweging verzorgde. Een kwart eeuw geleden hield professor Wissink ook de preek tijdens de eerste eucharistieviering van de pas gewijde priester Henri ten Have in de Heilig Hart van Jezuskerk in Deventer.

Professor Wissink sprak over de vertelling in het evangelie van Marcus over de blinde bedelaar Bartimeus die Jezus hoort voorbijkomen. “Jezus roept de bedelaar die om medelijden schreeuwt, bij zich: Bartimeus gaat Hem aan het hart, Hij vraagt: ‘wat verlang jij’, Hij prijst diens grote geloof. Als wij Jezus horen, kan ons verlangen groeien iets van het Heil te ervaren. Wij zijn geroepen het verhaal van Jezus door te vertellen en levend te houden. Priesters hebben we om mensen te inspireren en blijvend uit te nodigen. De priester is bondgenoot van Gods verlangen naar ons en van ons verlangen naar Hem”, aldus theoloog Wissink. “Als Jezus de mens ontmoet, moet de Kerk er omheen staan, kijkend, luisterend en zwijgend. God geve ons ogen als die van Jezus, moed om te spreken, geduld om te zwijgen.”

De Nederlands-, Engels- en Latijnstalige viering was in enkele opzichten een herhaling van pastoor Ten Have’s eerste Heilige Mis: met hetzelfde openingslied (‘Wat was mijn vreugde groot’ – bij het horen van de boodschap van de Heer), hetzelfde slotlied (‘Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt’), dezelfde prefatie van het Heilig Hart van Jezus, en ook met een nieuw, bijzonder element: de offerande liederen in het Swahili, gezongen door het Afrikaanse koor van de Internationale Gemeenschap.

Aan het eind overhandigde pastoor Ten Have een dankprentje voor alle kerkgangers. Na de viering volgde een huldebetoon van de parochianen aan hun pastoor. De International Catholic Community van Wageningen huldigde hem als ‘stichter en drijvende kracht’. Voorzitter Hadewijch Klaassen bood namens de gehele parochie het geschenk aan: een ingezameld bedrag van bijna 8.000 euro, waaruit een nieuwe fiets voor de pastoor is bekostigd. Maar veruit het grootste deel van het bedrag is bestemd voor de wens van de jubilerende priester zelf: een bijdrage voor de christenen in het Heilig Land.